Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Molitveni večeri za mlade

Veliko delamo (kot animatorji, prostovoljci ...), vprašanje pa je, če temu primerno tudi molimo. Mesečna srečanja nam želijo pomagati, da storimo več na področju krščanske rasti kot osebe in v naši poklicanosti.

V skupini, ki skupaj moli in premišljuje, se lažje navdušimo za bolj zvesto posnemanje don Boska in drugih svetnikov. Drug drugemu pomagamo odkrivati svojo vlogo in prostor v Božjem načrt.

Glavne vsebine:

Božja beseda, salezijanska mladinska duhovnost (don Bosko in ostali salezijanski svetniki), tišina, osebna molitev, spoved in družabnost.

Osebno prizadevanje:

Poleg mesečnega srečanja v skupini, imamo tudi osebno delo, ki gre po načelu: dan, teden, mesec in leto. Sem spada osebni dnevnik, osebna molitev, branje božje besede, redno obhajanje zakramentov (spoved in evharistija) in pogovor z osebnim spremljevalcem.

Dan: 5 minut ob Svetem pismu, duhovni dnevnik
Teden: sv. maša (poleg nedelje, se še enkrat v tednu udeležim sv. maše), prostovoljno dobro delo.
Mesec: spoved, pogovor z duhovnim spremljevalcem, udeležba na mesečnem srečanju.
Leto: duhovne vaje.

Cilji:

  1. Spoznavanje in sprejemanje sebe, rast v notranji svobodi in odkrivanje smisla bivanja.
  2. Osebno srečanje z Bogom v molitvi, tihoti, njegovi besedi in poglobitev v veri.
  3. Rast v sposobnosti izbiranja in odločanja – osvobajanje od strahu pred obveznostjo, usmerjanje življenja v stvari, ki so vredne; odkrivati, kam sem poklican/a.
  4. Spoznavati don Boska, Marijo Mazzarello in druge prijatelje iz salezijanske družine. Poglabljati salezijansko mladinsko duhovnost in se učiti preproste in vesele poti svetosti, kako biti “dober kristjan in pošten državljan”, apostol med in za vrstnike.

Čas in kraj:

Srečanje poteka vsak prvi četrtek  v mesecu, od 19.30 do 21.30, v dvorani gradu na Rakovniku v Ljubljani.
Prijava ni potrebna.

Termini za leto 2017/18:

5. oktober 2017
7. december 2017
4. januar 2018
1. februar 2018
1. marec 2018
5. april 2018
3. maj 2018

 

Urnik srečanja:

19.30 Uvodno razmišljanje, simbol, pesmi, molitev k Svetemu Duhu
20.00 Molitveno branje – lectio divina
20.30 adoracija
21.00 prošnje, beseda za lahko noč
21.15 zaključek