Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Umestitev inšpektorja Janeza Potočnika

Lj. Rakovnik
24.05.2012
Na slovesni praznik Marije, pomočnice kristjanov, je službo salezijanskega inšpektorja začel Janez Potočnik. Kot 13. inšpektor Inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana je na tem mestu nasledil dr. Alojzija Slavka Snoja.

Potem ko ga je januarja 2012 vrhovni predstojnik Pascual Chavez imenoval za to službo, je Janez Potočnik danes v svetišču Marije Pomočnice izpovedal vero in tako začel posebno obliko služenja v salezijanski družbi in Cerkvi. Poleg njegovih sorodnikov in mnogih sobratov salezijancev Inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana so se slovesnega bogoslužja ob tem pomenljivem dogodku udeležili tudi mnogi člani salezijanske družine, don Boskovi prijatelji in sodelavci v vzgojno-pastoralnih ustanovah in programih v salezijanskih skupnostih slovenske salezijanske inšpektorije.

V začetku bogoslužja je inšpektorjev vikar Jože Pozderec v imenu sobratov izrekel zahvalo za predstojniško službo dr. Alojzija Slavka Snoja, ki je inšpektorijo vodil od leta 2006. V pridigi je Anton Košir, tudi on že inšpektor, izpostavil mirno in modro vodenje predhodnika sedanjega inšpektorja.

Po dejanju izpovedi vere - to je uradnem dejanju prevzema vodenja inšpektorije - je delegat vrhovnega predstojnika Marek Chrzan, ki je prav za to priložnost dopotoval v Ljubljano, izrekel zahvalo dosedanjemu inšpektorju, tudi za to, da je v duhu pokorščine pripravljen sprejeti nove naloge, ki mu jih zaupa vrhovni predstojnik. Obenem je opogumil inšpektorja Potočnika in mu zagotovil bližino in podporo pri njegovem poslanstvu. Spomnil je na pomembne dogodke, ki bodo zaznamovali službo novega predstojnika: priprava in praznovanje 200-letnice don Boskovega rojstva in obisk relikvij sv. Janeza Boska v Sloveniji.

V imenu sobratov je novega pastirja don Boskovih salezijancev na slovenskem »pašniku« pozdravil Marko Košnik, delegat za mladinsko pastoralo.

Inšpektor Potočnik je v svojem prvem nagovoru navajal spodbude, ki mu jih je vrhovni predstojnik položil na začetek njegove predstojniške poti. Kot izraz hvaležnosti pa je dosedanjemu inšpektorju dr. Snoju podaril prvi izvod 1. in 2. dela Biografskih spominov sv. Janeza Boska, ki sta prav ob tej priložnosti izšla v slovenskem jeziku.
Ubrano petje zbora Gimnazije Želimlje in uglajeno liturgično sodelovanje gimnazijskih in drugih ministrantov pa je celotnemu praznovanju dodalo svojstveno piko na i.

Marjan Lamovšek
Foto: Grega Valič

- - - - DOSEDANJI INŠPEKTORJI - - - -
Inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana:

1. Peter Tirone 1922–1926
2. Stanislav Plywaczyk 1926–1929
3. Franc Walland 1929–1936
4. Ivan Špan 1936–1954
5. Avguštin Jakob 1954–1964
6. Martin Jurčak 1964–1970
7. Štefan Žerdin 1970–1976
8. Rudolf Borštnik 1976–1982
9. Anton Košir 1982–1988
10. Stanislav Hočevar 1988–2000
11. Lojze Dobravec 2000–2006
12. Alojzij Slavko Snoj 2006–2012