Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Župnije, ki jih upravljamo salezijanci

Seznam župnij, ki jih upravljamo salezijanci Salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda - Ljubljana:

Nadškofija Ljubljana

Cerknica župnik mag. Jožef KRNC [2014]

Grahovo župnik g. Aleksander OSOJNIK [2009]

Koprivnik v Bohinju, župnijski upravitelj mag. Marjan LAMOVŠEK [2014]

Ljubljana Kodeljevo, župnijski upravitelj g. Grega VALIČ [2017]

Ljubljana Rakovnik s soupravo Ljubljana Barje, župnik in dekan g. Miroslav SIMONČIČ [2013]

Ljubljana Rudnik, župnik g. Alojz ZUPAN [2007]

Trstenik s soupravo Goriče, župnik in dekan mag. Branko BALAŽIC [2006]

Želimlje, župnik g. Drago SENČUR [2015]

Škofija Novo mesto 

Šentrupert, župnik g. Jakob TRČEK [2013]

Nadškofija Maribor

Maribor - sv. Janez Bosko s soupravo Maribor Radvanje, župnik g. Franc BREČKO [2013]

Škofija Celje

Celje - Bl. Anton Martin Slomšek, župnik g. Anton LIPAR [2014]

Sevnica s soupravo Zabukovje, župnik Jože BREČKO [2017]

Šmartno v Rožni dolini, s soupravo Ljubečna župnik g. Janko IVANČIČ [2014]

Škofija Murska Sobota

Radenci, župnik mag. Štefan KRAMPAČ [2014]

Veržej, župnik mag. Jože POZDEREC [2017]

Škofija Koper

Ankaran, župnik mag. Franc ŠENK [2013]

Škofije, župnik g. Milan KAVČNIK [2013]

Škofija Trst - Italija

Sv. Jernej (Opčine), župnik mag. Franc POHAJAČ [1969; 2000]

Marija Vnebovzeta (Repentabor), župnik, dekan in škofov vikar za Slovence g. Anton BEDENČIČ [1976]

Sv. Andrej (Trebče), župnik g. Ivo MIKLAVC [2001]

Škofija Zrenjanin - Srbija

Mužlja, župnik g. Stojan KALAPIŠ [2017]

Belo Blato, župnijski upravitelj g. Zoltan VARGA [2014]

Nadškofija Bar - Črna gora

Podgorica - Srce Jezusovo s soupravo Nikšić, župnik g. Janez MIRTEK [2004]

Škofija Krka (Celovec) - Avstrija

Celovec - Slovenski pastoralni center, voditelj mag. Jože ANDOLŠEK [2011]

Št. Vid v Podjuni (Št. Primož), župnijski upravitelj mag. Hanzej ROSENZOPF [2011]

Škofija Hamilton - Kanada

Sv. Gregorij Veliki, Hamilton, župnik g. Drago GAČNIK [2003]

 

Stanje: 01. 08. 2017; vir: tajništvo Salezijanskega inšpektorata v Ljubljani.