V korak z mladimi.

28. vrhovni zbor: ne strategija, temveč sad Duha

Inšpektor Marko Košnik v štirih delih predstavlja vtise, potek in zapise z 28. vrhovnega zbora salezijanske družbe. V tretjem delu predstavi potek 28. vrhovnega zbora.

Prvi teden je bil namenjen duhovni pripravi in poglobitvi ter predvsem poročilom in pregledu stanja naše Družbe na svetovni ravni. Štiri komisije, sam sem bil član tretje komisije, so to poročilo podrobno obravnavale. Vsaka komisija je nato izpostavila nekaj izzivov in prioritet s pogledom v prihodnost. Oblikovali smo vprašanja, prek 140 se jih je na koncu nabralo, na katere je vrhovni predstojnik s svojimi svetovalci odgovarjal v drugem tednu.

Ob zaključku prvega tedna, v soboto, 22. februarja, je potekalo slovesno odprtje zbora, ki so se ga udeležili nekateri kardinali (João Braz de Aviz, Tarcisio Bertone, Oscar Maradiaga) in nekateri salezijanski škofje, med njimi tudi škof Peter Štumpf ter vrhovna predstojnica sester FMA, mati Yvonne Reungoat in drugi voditelji vej salezijanske družine.

Drugi teden. V komisijah in podkomisijah smo začeli obravnavati prvo vsebinsko jedro z naslovom: Prioritete salezijanskega poslanstva med mladimi danes. Glavna želja je bila, da bi znali zares prisluhniti položaju mladih danes. Zelo težko je izstopiti iz svojih kalupov. Predstavljati si morate, da smo bili zbrani iz vseh koncev sveta in se pogovarjali o mladih. Vsaka komisija je štela približno 50 članov, ki so se razdelili v tri podkomisije, ki so se morale na koncu uskladiti in vsem zborovalcem predstaviti le tri strani svojih ugotovitev. To je pomenilo, da smo se z veliko potrpežljivostjo učili poslušati drug drugega, si vzeli čas za pripovedovanje, molitev v tišini, da je nato lahko vsak povedal svoje mnenje. Osebno me je prevzelo dejstvo, da je salezijanska družba, ki jo sestavlja ca. 15.000 članov, res globalni organizem in da sem lahko njen aktivni član. Vsako mnenje je dragoceno. Vsak glas je pomemben. Zato ni dovolj en dan ali dva, potreben je cel teden. Za poslušanje je potrebna potrpežljivost in vztrajnost. Odgovorov ni na dlani. Bolj kot jasni odgovori je dragocena izkušnja deljenja, izkušnja skupne hoje in poti. Bogastvo ni v črki, na papirju ali v zaključnem dokumentu, ampak v zavesti edinosti in hkrati enkratnosti vsake osebe. Smo na poti skupaj z mladi. In ko to seštejemo, lahko ugotovimo, kako močno Duh deluje po salezijancih v svetu mladih danes. Če to ni delo Duha!

Pri razpravi o mladih današnjega časa se nam je pridružila tudi skupina mladih iz različnih koncev sveta. Nekateri predstavniki so udeležbo odpovedali v zadnjem trenutku. Predstavili so se celotnemu zboru in prisluhnili prvemu osnutku dokumenta, ki je izhajal iz našega pogovora in poslušanja. Mladi so imeli osrednjo besedo in so naš osnutek dokumenta postavili pod dokaj ostro kritiko. Občudoval sem njihove nastope in predloge, pogum, odločnost in jasnost, s katero so nastopili. Ni enostavno v tujem jeziku nastopiti pred izbranim zborom. Sam tega poguma nisem imel.

Izpostavili so predvsem naslednje: da od nas pričakujemo predvsem bližino, da jih poslušamo in jih sprejemamo take kot so, tudi tiste pod vplivom teorije spola; da smo več med mladimi in manj upravniki; da o spremljanju ne samo govorimo, ampak ga tudi zares živimo, to pomeni, da smo njihovi pravi in verodostojni učitelji v veri; da šepamo na področju naših sobratskih odnosov v skupnosti in to jih zelo boli; da ovrednotimo ženski vidik v naših okoljih (vidik matere Marjete) in da smo pozorni tudi na čustveno zrelost in vzgojo; da smo bolj kredibilni in verodostojni na področju zlorab; da damo poudarek ekologiji; da se še bolj zavemo pomena digitalnega sveta mladih; da živimo v zavesti, da smo prav mi don Bosko današnjega časa. Mladi so prispevali svoj del in pustili močno sled v naših srcih. Ne bom pozabil njihovega glavnega sporočila, ki ga povzemam v eni povedi: »Ljubite nas mlade, da bomo mi lahko ljubili vas.

Tretji teden. Soočili smo se z drugim vsebinskim jedrom: lik salezijanca za mlade danes. Zopet delo v komisijah. Glavna tema je bila formacija salezijancev. Izzivi na tem področju so zelo veliki. Čuti se veliko pomanjkanje pravih in srčnih vzgojiteljev, ki bodo mladi salezijanski rod vzgajali za realno življenje. Radi bi na glavo obrnili naše formacijske hiše.

Toda ni bilo več časa. Precej časa v tem tednu je vzela tudi razprava in glasovanje o predlogih pravne komisije. Na mizo je v preučitev dobila kar 15 odprtih pravnih vprašanj glede Konstitucij, Splošnega pravilnika in drugih pravnih aktov družbe. Reševanje teh vprašanj in njihova sprememba je pogojevala tudi nadaljnji potek zbora, predvsem izvedbo volitev. Novi predlogi so se dotikali vloge vrhovnega predstojnika, njegovih svetovalcev, predlogov za vzpostavitev novih delegatov, imenovanja pokrajin. Izglasovali smo tudi, da bomo volitve izvedli na elektronski način in tako ustvarili pogoje za nenavadno spremembo urnika, da zaradi širjenja okužbe z novim virusom že v četrtem tednu izpeljemo volitve novega vodstva salezijanske družbe.

Bili smo seznanjeni, da nas je želel obiskati papež Frančišek. Kljub temu, da to ni bilo mogoče, smo čutili njegovo bližino. Poslal nam je čudovito pismo (objavljeno na donbosko.si), ki daje pomen salezijanski karizmi znotraj Cerkve. Ob tej priložnosti naj bi tudi blagoslovil nov bronast kip matere Marjete na mestu, kjer je bil njen vrt, ki so ga tolikokrat poteptali don Boskovi fantje. V njegovem imenu je to storil vrhovni predstojnik.

Četrti teden. Ustvarjeni so bili pogoji, da lahko vstopimo v volilni teden. Bil je teden razločevanja in izbiranja novih imen, ki bi bila primerna za vodenje družbe in druga pomembna animacijska področja naše družbe. Proces razločevanja in volitev je vodil zunanji gost, pater Pier Luigi Nava, član kongregacije Marijine družbe. V mnogih pogovorih, iskanjih in raznih prepletih smo doživljali močno delovanje Svetega Duha. Med nami je zavladala čudovita edinost in povezanost, tako da smo z veliko večino že sredi tedna izvolili oz. na novo potrdili vrhovnega predstojnika. Za njim smo v naslednjih dneh izvolili še svetovalce.

Marko Košnik, inšpektor

Morda vas zanima tudi