V korak z mladimi.

28. vrhovni zbor: o zboru po zboru

Inšpektor Marko Košnik v štirih delih predstavlja vtise, potek in zapise z 28. vrhovnega zbora salezijanske družbe, ki je od 15. februarja potekal v Valdoccu in se je predčasno zaključil 14. marca 2020. Prvi del namenja splošni predstavitvi zbora.

28. vrhovni zbor Družbe sv. Frančiška Saleškega se je predčasno zaključil v soboto, 14. marca 2020. Slovesno somaševanje ob zaključku je v svetišču Marije Pomočnice v Valdoccu vodil ponovno izvoljeni vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime. Zbor je namesto 49 trajal le 28 dni (štiri tedne), torej 21 dni manj, kot je bilo načrtovano.

28. vrhovni zbor si bomo zapomnili po več dejstvih. Med prvimi je ta, da je ponovno potekal v Turinu, zibelki salezijanske karizme. Don Bosko je prvi vrhovni zbor sklical 5. septembra 1877 v Lanzu nad Turinom. Nato so mu sledili drugi zbori, ki so se počasi preselili v Rim. Zadnji zbor v Valdoccu je potekal natančno pred 62. leti. In letos se je zopet preselil nazaj v Valdocco.

Zasedanja so se začela 16. februarja 2020. Na njih je sodelovalo 222 rednih zborovalcev in prek 30 povabljenih gostov. Našo inšpektorijo sva zastopala prof. Bogdan Kolar kot izvoljeni predstavnik in Marko Košnik kot inšpektor. Prva naloga zborovalcev je bila, da odgovorimo na glavno vprašanje: »Kakšni salezijanci za mlade danes?«

Da bi prišli do odgovora, smo izbrali pot razločevanja v treh korakih: poslušanje, razlaganje, izbiranje. Šlo je za tri tematska jedra:

  1. prioritete salezijanskega poslanstva med mladimi danes;
  2. profil salezijanca za mlade danes;
  3. skupaj z laiki v poslanstvu in formaciji.

Druga naša naloga pa je bila, da izberemo novo vodstvo družbe za novo šestletje. Izvoliti je bilo potrebno novega vrhovnega predstojnika, njegovega vikarja in pet svetovalcev (za formacijo, mladinsko pastoralo, misijone, družbeno obveščanje, ekonomijo) ter sedem pokrajinskih svetovalcev (za sedem salezijanskih pokrajin: Afrika – Madagaskar, Južna Azija, Vzhodna Azija, Srednja in severna Evropa, Sredozemlje, Interamerika, Amerika – Južni rog).

Marko Košnik, inšpektor

Morda vas zanima tudi