V korak z mladimi.

30. marijanski dan ZMP v Turinu

»Sanjajte in pustite sanjati,« je bilo geslo 30. marijanskega dne Združenja Marije Pomočnice, ki je potekal 20. septembra v Valdoccu. Udeležilo se ga je kakih 400 mladih in starejših članov. Poseben dan je bil tudi zato, ker je z vodenjem Združenja zaključil salezijanec Pierluigi Cameroni, vrhovni postulator in ga predal v roke novemu duhovnemu asistentu Alejandru Guevari. Dogodek je potekal v prazničnem vzdušju, ki se je dotaknil udeležencev. Gospod Renato Valera, predsednik ZMP, ki je usklajeval celotni praznični dan, je podčrtal, da Marija Pomočnica vedno spremlja to don Boskovo Združenje.

Pierluigi Cameroni je povzel 14 let vodenja in poudaril pomen animacije ZMP v očeh don Boska apostola Pomočnice in ustanovitelja Združenja: »Združenje raste in zori na v tem, da se vsak član čuti poklicanega odgovoriti na prejeto milost, jo deliti, daj se vera krepi v podeljevanju: skozi živo navzočnost v lastni družini, na delovnem mestu, pri udeležbi oblikovanja ter pri molitvi in času, namenjenem Združenju …

Marija nas je vsa ta leta vodila in navdihovala v mnogih okoliščinah, ne da bi bili preveč navezani na programe in načrte. Krščansko življenje in vzgoja sta kot reka, ki je ne gre le izkoriščati, temveč jo pustiti, da teče prosto: gre za neprisiljeno spremljanje …

Ena od velikih reči, ki je pomagala pri duhovni rasti, je bila velika sposobnost povezovanja vere in življenja v posebnih trenutkih, med srečanji in duhovnimi vajami. Združenje z Bogom ustvarja močne vezi med ljudmi in krepi izkušnjo vere ter poklicno identiteto vsakega člana.«

Novi duhovni asistent Alejandro Guevara je predstavil svojo življenjsko zgodbo in novo vlogo, ki mu jo je zaupal vrhovni predstojnik. Za to pastoralno leto 2020/21 si je Združenje izbralo geslo »Sanjajte in pustite sanjati«, ki se navdihuje v govoru papeža Frančiška, ki ga je namenil zborovalcem na vrhovnem zboru salezijancev.

Srečanje so sklenili s popoldansko sveto mašo v baziliki Marije Pomočnice, ki jo je vodil novi piemontski inšpektor Leonardo Mancini, med katero je šest pripravnikov izrazilo željo, da vstopijo v Združenje Marije Pomočnice in s tem v salezijansko družino.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi