V korak z mladimi.

»Iskreno se vidi, da nas vodi in spremlja«

Verjamem, da me don Bosko spremlja že od nekdaj. Ne prihajam iz salezijanske župnije in dejansko nisem imela nikakršnega stika s salezijanci, dokler nismo kot otroci z mojimi tremi brati odšli na duhovne vaje k sestram Marije Pomočnice na Bled. Kot šestletno deklico me je vse dogajanje čisto prevzelo. Prvo leto je bil osrednji lik duhovnih vaj ravno don Bosko. Pesem »Z don Boskom« mi še danes ostaja na prav posebnem mestu v mojem srcu. Po nekaj letih smo z brati zaradi obilice drugih dejavnosti nehali obiskovati duhovne vaje.

V devetem razredu pa kljub načrtu za prihodnost, ki sem si ga skoraj do potankosti ustvarila, je kot strela z jasnega priletela ideja, da bi se morda vpisala v šolo, kil eži na robu ljubljanskega barja in ki jo vodijo ravno salezijanci. Po prvem obisku na dnevu odprtih vrat sem takoj vedela, da je to to.

Marca sem oddala vpisni list in septembra zakorakala … v salezijansko srednjo šolo in Dijaški dom Janeza Boska! In tako sva se spet srečala. Glede na to, kako je vse potekalo, res ne morem trditi, da don Bosko ne bi imel tukaj česa zraven. Izjemno sem mu hvaležna, da lahko vsak dan doživljam njegovega duha po vseh tukajšnjih salezijancih in nas mladih. Iskreno se vidi, danas vodi in spremlja. Verjamem, da je velik dar, da sem in da smo vsi skupaj lahko priča njegovemu posredovanju pri Bogu in njegovi navzočnosti med nami. Čudovito je biti del tega. Bogu hvala za Boska!

Marija Kričej, 7. vzgojna skupina Doma Janeza Boska Želimlje