V korak z mladimi.

»Srečal sem se z don Boskom«

Z don Boskom sem se prvič neposredno srečal ob pripravi na ministrantski kviz, za katerega je bila tema sv. Dominik Savio. Iz vprašanj o zavetniku ministrantov sem se kar nekaj naučil o očetu in učitelju mladih. Isto leto je bila tema Oratorija o sv. Dominiku Saviu in posledično ponovno srečanje z don Boskom.

Zgled teh dveh svetnikov me je iz dneva v dan nagovarjal in sem o njiju veliko razmišljal. V petem razredu osnovne šole pa sem ugotovil, da ne nagovarjata samo mene, ampak še kar nekaj drugih fantov, ki sem jih srečal na Saviu kampu.
Ob vsakoletni udeležbi na Saviu kampu sem ugotovil, da nas združujeta dva svetnika, in to v enotedensko poletno druženje ob izletih, igranju različnih športov, nočnih igrah, katehezah …

Iz različnih župnij nas don Bosko zbira in nagovarja že 17 let. Združuje nas med animatorji in salezijanci, ki so nam kažipot skozi vse leto.

Z don Boskovo osebnostjo sem se srečal s pripravljanjem na ministrantski kviz in s Poletnim oratorijem, danes pa se z don Boskom v živo srečujem po salezijancih, ki me vzgajajo in ustvarjajo okolje, kjer se počutim doma in spoznavam sebe ter nove prijatelje.

Franc Absec, 2. vzgojna skupina Doma Janeza Boska Želimlje