V korak z mladimi.

Biografski spomini sv. Janeza Boska v slovenskem jeziku

V želji, da bi imel nekaj salezijanskih virov v slovenščini, je salezijanec Valter Dermota (1915–1994) v osemdesetih letih prejšnjega stoletja po končani službi profesorja za katehetiko na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani začel kolosalno delo prevajanja Biografskih spominov sv. Janeza Boska (Memorie Biografiche di san Giovanni Bosco) v slovenščino. Po njegovi smrti sta delo prevajanja zadnjega zvezka zaključila salezijanca Stane Okorn (1922-2021) in Andrej Baligač.

Da ne bi izgubili dragocenega prevedenega gradiva, je bila ena od pobud inšpektorije sv. Cirila in Metoda v triletni pripravi (2012–2014) na dvestoletnico don Boskovega rojstva (2015) njihova izdaja. Takratni inšpektor Alojzij Slavko Snoj je s svojim svetom leta 2012 potrdil tiskanje prvih dveh zvezkov in uredniškemu odboru naročil pripravo izdaj naslednjih zvezkov.

Pod urednikovanjem salezijancev Rudija Borštnika (1923-2021), Marjana Lamovška, Stanislava Duha in v zadnjem času Andreja Baligača, skupaj z drugimi salezijanci in laiki, predanimi temu dragocenemu, a skritemu delu, so v naslednjih letih bolj ali manj redno izhajali zvezki Biografskih spominov, tako v tiskani kot digitalni različici.

Letos je tako izšel zadnji zvezek slovenske izdaje Biografskih spominov sv. Janeza Boska. V celoti slovenska izdaja šteje 18 tiskanih zvezkov na 10.260 straneh. Na voljo je tudi v digitalni različici, ki je dostopna na spletni strani www.donbosko.si/bis in v Digitalni knjižnici Slovenije.

Biografski spomini sv. Janeza Boska so zame postali dragocen vir ne samo za proučevanje življenja Janeza Boska, ampak tudi za osebno duhovno življenje. Ponudili so mi konkreten vpogled v njegov duhovni in človeški značaj, njegovo predanost ubogi mladini, neomajno zaupanje v Božjo previdnost in sinovsko vdanost Mariji Pomočnici. Ti spisi so me navdušili. Omogočili so mi boljše razumevanje načina njegovega dela in vplivajo tudi na moje osebne odločitve.
Andrej Baligač, SDB

Vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime je z veseljem prispeval uvod k zadnjemu zvezku, v katerem je med drugim je omenil, zakaj je prevod Biografskih spominov tako pomemben: »Vsak človek se rodi v neki kulturi, z maternim jezikom, s katerim se lahko izraža, ustvarja in dela. Mislim, da je zelo lepo brati in poslušati o don Boskovem življenju in poslanstvu v svojem maternem jeziku. To ga brez ovir približa bralčevemu srcu.

Biografski spomini s tisočimi in tisočimi stranmi ne predstavljajo le don Boskove biografije, ampak tudi cerkveno in civilno zgodovino njegovega časa, zato imajo veliko kulturno in zgodovinsko vrednost. Prevod v slovenščino zagotovo bogati tudi kulturnozgodovinsko dediščino Slovenije ter jo s tem umešča in povezuje v evropsko zgodovino.

Končno v Biografskih spominih najdemo korenine naše salezijanske karizme. Od tod se navdihujeta razvoj in rast našega poslanstva. Rekel bi, da je slovenski prevod Biografskih spominov nekakšna inkulturacija salezijanske karizme za to majhno državo v Srednji Evropi.«

Sumarni vtis Biografskih spominov je veličina posega Boga v nelahko človeško zgodovino 19. stoletja, v kateri je našel človeka, polnega zaupanja v njegov odrešenjski načrt in vlogo Marije Pomočnice pri njegovem izpolnjevanju.
Stanislav Duh, SDB

Vrhovni svetovalec za družbeno obveščanje pri vrhovnem vodstvu salezijanske družbe Gildasio Mendes, je v videu, poslanem ob predstavitvi zadnjega zvezka, ki je potekala  19. junija 2023 na inšpektorialnem srečanju salezijancev na Rakovniku, izrazil čestitke za to delo: »Zakaj je prevod Biografskih spominov pomemben? Ker je to način posodabljanja don Boskovega življenja in nauka. Besedila nam dajejo močne informacije o naši salezijanski identiteti. Brati don Boskove Biografske spomine pomeni ponovno odkriti don Boskovo srce, pomeni vrniti se k salezijanskemu izviru. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripravili slovensko izdajo. Čestitke za dobro opravljeno delo!«

Dragi sobrat, spoštovana bralka! Je nekaj junaških src, ki so prebrali prav vse do zdaj prevedene zvezke. Se jim boš pridružil in pridružila?
Alojzij Slavko Snoj, SDB

Inšpektor Marko Košnik je v uvodu ob izdaji zadnjega zvezka dodal: »Biografski spomini sv. Janeza Boska niso zgolj prevod o don Boskovi in salezijanski preteklosti. Prepričan sem, da je to delo za prihodnost, ki krepi salezijansko identiteto in bodo sadovi daljnosežni. Lahko nas radosti, da bodo iz tega izvira lahko črpale nove generacije salezijancev in salezijanskih sodelavcev in da se bo poznavanje sv. Janeza Boska širilo in približalo tudi tistim preprostim ljudem, ki niso vešči tujih jezikov.

Biografski spomini se kot duhovni most raztezajo med 100–letnico ustanovitve naše inšpektorije (18. november 2022) in 100–letnico posvetitve svetišča Marije Pomočnice (8. september 2024), kraja začetkov salezijanske karizme na Slovenskem.«

Biografski spomini sv. Janeza Boska v izvirniku in prevodih

Morda vas zanima tudi