V korak z mladimi.

Biti salezijanec brat je nekaj čudovitega in enkratnega

Evropsko srečanje salezijancev bratov

Ob vprašanju istovetnosti salezijanca brata je potrebno izhajati iz samega don Boska. V salezijanskem zavodu San Benigno Canavese je najbolj jasno podal svoje videnje. Med drugim je dejal: »Potrebujem vas. Potrebujem vas veliko. Potrebujem brate, ki so polni kreposti.« Dodal je še, da so bratje poklicani storiti vse, kar duhovniki in kleriki ne morejo in naj ne bi počeli. Tako salezijansko družbo sestavljamo duhovniki in posvečeni laiki, ki vsak s svojo poklicanostjo in načinom življenja bogatimo en sam salezijanski poklic.

V tem duhu je od 17. do 21. januarja 2019 v Barceloni potekal seminar o istovetnosti salezijanca brata v salezijanski družbi. Zbralo se nas je 36 bratov iz vse Evrope. Skupaj smo na novo odkrivali, ali bolje rečeno, vračali k našim koreninam, kako si je don Bosko zamislil brata v salezijanski družbi. Seminar je vodil Pascual Chavez. Kot nekdanji vrhovni predstojnik ima izostren pregled čez celotno salezijansko družbo in v dvanajstih letih vodenja družbe in predsedovanja Zvezi vrhovnih predstojnikov in predstojnic je dobil tudi velik vpogled v stanje posvečenih laikov po svetu.

Med svojimi bogatimi nagovori je omenil, da so »bili časi, ko je bila laiška dimenzija v Cerkvi opredeljena negativno: laik je tisti, ki ni duhovnik; laiška služba zajema vse, kar ne pripada duhovniški službi. Danes, hvala Bogu, imamo veliko več poznavanja in priznavanja pozitivne razsežnosti in vloge brata v Cerkvi.« V dnevih druženja smo se bratje spoznavali med seboj in si delili izkušnje poslanstva na raznih področjih. Biti salezijanec brat je danes nekaj čudovitega in enkratnega, čeprav veliko ljudi pa tudi sobratov duhovnikov ne razume in ne vidi smisla našega poslanstva. Sami smo složno ugotovili, da je za nas zelo jasno, kaj je naše poslanstvo v salezijanski družbi. Kot salezijanci bratje ne moremo živeti brez skupnosti, zato težimo k idealu skupnega življenja, tudi če ni vedno vse idealno.

Pascual Chavez nam je še zaupal, da se je »poslanstvo salezijanca brata skozi čas spreminjalo, kakor se spreminja tudi danes zaradi miselnih sprememb v Cerkvi in družbi ter novih oblik salezijanskega poslanstva in delovanja. Vedno bolj pa se skupaj s salezijanci duhovniki zavedamo, da se moramo vrniti k don Bosku in izvirom, kakor nas spodbujata papež Frančišek in sedanji vrhovni predstojnik. Le tako bomo ponovno pristno zaživeli poslanstvo spremljanja in pomoči mladim, salezijanci bratje na čisto človeški ravni, duhovniki v moči zakramentalnega delovanja, oboji pa pod okriljem Cerkve, a nikakor ne znotraj utesnjenih okvirov, temveč odprti za današnji svet.«

Vilmos Svarc sdb

Morda vas zanima tudi