V korak z mladimi.

Častitljivi Ignacij Stuchlý

Povzetek pisma vrhovnega predstojnika

Ob imenovanju Božjega služabnika Ignacija Stuchlýja za častitljivega, ki ga je 21. decembra 2020 odobril papež Frančišek, je vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime sobratom salezijancem in članom salezijanske družine napisal pismo z naslovom: »Častitljivi Ignacij Stuchlý, mož, ki ga je gnalo upanje.« V njem poudarja »pričevanje moža in redovnika, ki je v najtežjih časih in položajih znal živeti v upanju in evangeljskem pogumu«.

V svojem življenju je prehodil naporno pot poklicnega razločevanja, salezijanskega oblikovanja v družbi prve generacije salezijancev po don Boskovi smrti in v različnih okoljih odgovorno opravljal v pokorščini zaupane mu naloge. Častitljivi Božji služabnik je vdano sprejemal in se spopadal z različnimi izzivi na vzgojnem in pastoralnem področju ter pri izvrševanju oblasti, v poslušnosti Cerkvi in v službi mladih.

V razgibanem in skoraj pustolovskem življenju je Ignacij znal prenesti pristnega salezijanskega duha novim generacijam, še posebej kot ustanovitelj salezijanske navzočnosti v tedanji Češkoslovaški. Utelešal je junaško zvestobo evangeliju, Cerkvi in salezijanski karizmi v zgodovinskih okoliščinah, ki so jih omejevali ideologiji in totalitaristična režima nacizem in komunizem. Zgledno in prepričljivo je živel kreposti ponižnosti, delavnosti in pokorščine, ki so dozorele v rodovitne poklicne in apostolske sadove.

»Mož, ki je živel v mnogih in različnih zemljepisnih, jezikovnih in kulturnih okoljih (današnja Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija, Italija), tudi na obmejnih območjih (med današnjo Poljsko in Češko; na Moravskem, ki je bila tedaj močno pod vplivom nemškega jezika in kulture; v Gorici, tedaj pod vplivom Habsburžanov; v Ljubljani), je bil mož miru, povezanosti in sprave med narodi. V težkih okoliščinah se je z veliko vero soočal s številnimi izzivi. Novi častitljivi salezijanske družine nam tako zapušča sporočilo, ki je še kako aktualno: ‘Delajmo, dokler je dan. Ko bo prišla noč, bo Gospod poskrbel za nas.’«

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi