V korak z mladimi.

»Cilj je eden: priti v nebesa«

Začetek postopka za priznanje svetosti s. Rosette Marchese HMP

1. julija sta vrhovni postulator salezijanske družbe Pierluigi Cameroni in generalno tajništvo Inštituta sester Hčera Marije Pomočnice kardinalu Angelu De Donatisu, vikarju njegove svetosti papeža Frančiška, izročila uradno prošnjo za začetek škofijskega postopka o herojskih krepostih in sluhu svetosti matere Rosette Marchese, HMP. To je prvi pomemben korak do cerkvenega priznanja svetosti matere Rosette, vrhovne predstojnice Inštituta sester HMP.

Pomenljiv je datum, ko se je zaključilo zbiranje potrebnega gradiva: 28. junij, na praznik Srca Jezusovega. Mati Rosetta je bila trdno zakoreninjena v Jezusu in je njegovo ljubezen posredovala vsem, še posebej mladim. V svojem življenju vzgojiteljice, učiteljice, spremljevalke, oblikovalke, svetovalke in vrhovne matere je prehodila pot lastnega oblikovanja po Jezusovi podobi, vse do darovanja svojega življenja za svetost Inštituta, duhovnikov in za rešitev mladih. Kot Marija je svoje življenje spremenila v dar ljubezni in duhovnega materinstva. V njej lahko občudujemo mojstrovino, s katero je Sveti Duh obogatil Inštitut HMP in Cerkev.

Mati Rosetta Marchese se je rodila v Aosti 20. oktobra 1922, v družini globoke in goreče krščanske vere. Že kot majhna je spoznala in obiskovala sestre Hčere Marije Pomočnice in ob jih dozorevala v veri ter idealu popolne posvetitve Bogu. Po prvih redovnih zaobljubah, leta 1941, je zaključila študij književnost na Katoliški univerzi »Sacro Cuore«. Od 1947 do 1958 je bila učiteljica in namestnica ravnateljice v misijonski hiši »Madre Mazzarello« v Turinu, kjer je s posebno pozornostjo spremljala mlade sestre, ki so se pripravljale na odhod v misijone. Od 1958 do 1974 je opravljala vodstvene službe na Siciliji, v Rimu in Lombardiji. Povsod se je izkazala kot oseba, pozorna na izzive lokalne Cerkve in znamenja časov ter s tem zbujala spoštovanje verskih in civilnih oblasti.

Na XVI. vrhovnem zboru leta 1975 je bila izvoljena za generalno svetovalko. Na XVII. zboru je bila 24. oktobra 1981 v prvem krogu izvoljena za vrhovno predstojnico. Samo osem mesecev po izvolitvi so se pojavili prvi znaki levkemije, ki je kmalu pokazala vso svojo neizprostnost. V okrožnici ob prvi obletnici izvolitve, 24. oktobra 1982, je mati Rosetta z materinskim izrazom, v katerem se že sluti skrivnost trpljenja, ob sklepu pisma vsem sestram zaželela, da bi se pustile okužiti z don Boskovim »nazadržnim hrepenenjem po lepem raju«, da bi stopile na pot svetosti »z vso voljo brez vrnitve«. »Cilj je eden: priti v nebesa z vsemi mladimi, za katere smo darovali in iztrošili naš obstoj.«

Mati Rosetta je svoje zemeljsko potovanje zaključila 8. marca 1984 v Rimu.

V tem letu, ko Vezilo vabi salezijansko družino k svetosti, nas pričevanje matere Rosette spodbuja, da znova odkrijemo poklic svetosti in se zanj prizadevamo z vsemi močmi.

Naloga vseh, sester HMP, vzgojnih skupnosti, duhovnikov, laikov in mladih je poglobiti zaklad svetosti matere Rosette, jo vedno bolj spoznavati, ljubiti in moliti, da bi se njeno pričevanje, ožarjeno s Jezusom, razširilo v Cerkvi in Inštitutu, ki ga je tako ljubila in zanj darovala svoje življenje.

Povzeto po ANS, vir: www.cgfmanet.org

Morda vas zanima tudi