V korak z mladimi.

Cvetoča ZMP v Vzhodnem Timorju

Skupine salezijanske družine v nenehni rasti

Združenje Marije Pomočnice (ZMP), četrta skupina salezijanske družine, v Vzhodnem Timorju doživlja pravi razcvet. V salezijanski vizitatoriji Kalista Caravaria je ta skupina ena največjih v celotni salezijanski pokrajini Vzhodna Azija in Oceanija, saj šteje 1029 članov (892 žensk in 137 moških). Povezani so v 39 lokalnih centrov, najpogosteje v krajih, kjer delujejo salezijanci in sestre hčere Marije Pomočnice.

V tej mladi azijski državi je ZMP dobro organizirano: narodno svetišče Marije Pomočnice je njihov karizmatični izvir, združenje ima dva duhovna voditelja na narodni ravni, salezijanca Manuela da Silvo Ximenesa in s. Brigido Sousa, FMA, delujoč svet s predsednico Mario Fatimo Belo ter na desetine lokalnih duhovnih voditeljev, tako salezijancev kot sester FMA. Uspeli so pripraviti petletni strateški načrt (2020-2024), ki služi za pripravo dejavnosti in apostolata.

Načrt opredeljuje lastno vizijo in poslanstvo in predvideva uravnotežen program na štirih ravneh:

Oznanilo: okrepiti odnos z Jezusom Kristusom preko Lectio Divina, mladinskih seminarjev, duhovnih obnov, oblikovanje in priprava kandidatov, ki se želijo včlaniti.

Prijateljstvo: pospeševati bratstvo med številnimi člani ZMP, ustanovitev biltena ZMP.

Bogoslužje: živeti marijansko pobožnost, s katero se krepi srečanje z Jezusom, s sodelovanjem pri nedeljski sveti maši, na romanjih, pri devetdnevnicah in obiskih.

Služenje: Spodbujati spoštovanje človeškega dostojanstva v vsaki katoliški skupnosti (pripadnost Cerkvi, solidarnost, prostovoljstvo).

ZMP v Vzhodnem Timorju dejavno sodeluje v pripravi prihodnjega pokrajinskega kongresa ZMP, ki bo potekal online septembra 2021. Skupna animacija salezijancev in sester salezijank, prevodi mesečnega glasila in spletnih novic prve ZMP Turin, je zagotovilo dobre priprave na to pomembno srečanje v Vzhodni Aziji.

ZMP in Združenje bivših gojencev sta dve največji skupini salezijanske družine v tej večinsko katoliški deželi, v kateri počasi, a vztrajno rastejo tudi salezijanci sotrduniki.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi