V korak z mladimi.

Dati dober zgled

Dagmar, vrhovna odgovorna za don Boskove prostovoljke, je v pripravi na praznovanje 90. obletnice smrti blaženega Filipa Rinaldija, ustanovitelja te skupine v salezijanski družini, zapisala nekaj spodbujajočih misli.

Don Boskove prostovoljke letošnje leto živimo v znamenju 90. obletnice Rinaldijeve smrti in ta obletnica je tudi izziv!

V formacijski program smo vključile molitveno devetdnevnico Devet mesecev k don Filipu Rinaldiju, ki se je začela 5. marca 2021. Glavni namen je zahvala za njegovo intuicijo in spremljanje prvih korakov naše Ustanove, pa tudi molitev za našo svetost in nove poklice. V tem letu želimo svoja prizadevanja usmeriti v še večjo poglobitev svojega življenja. Znamenite so njegove besede: »Ne kličite nobene, da bi se vam pridružila, vaš dober zgled bo zadostoval« (Quaderno Carpanera, 20. maj 1917).

Dati dober zgled pomeni živeti v zvestobi in skladu s Konstitucijami DBP, pomeni rasti v ponižnosti in se preoblikovati v novega človeka. To je nenehno prizadevanje, ki ga ni mogoče opraviti čez noč, ampak korak za korakom in nas zvesto gradi v skladu z načrti, ki jih je imel Bog za nas, ko nas je v svoji ljubezni od nekdaj sanjal. »… Saj ste slekli starega človeka … in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika. … Vse in v vseh je Kristus« (Kol 3,9–11). V tej luči želimo ponuditi skupni »oblikovalni program« za devet mesecev kot prilogo k že predlaganemu formacijskemu načrtu v naših pokrajinah: ne velikih stvari, ampak v zvestobi opravljajte majhna dejanja ljubezni do Boga, preko katerih bomo rasle v krepostih.

Božje skrivnosti se ne razumejo, ampak častijo ali občudujejo!

Krepost je opredeljena kot »redna in trdna naravnanost k dobremu«, da bi dali najboljše. Motor za rast v krepostih je ljubezen. Če želimo, da dobro postane naša stalna drža, potem lahko govorimo o kreposti. K čemu smo povabljene v naslednjih devetih mesecih? K temu, da bi vse naše bitje rastlo v trajno držo delati dobro. Spomnimo se besed našega ustanovitelja: »Bodi dobra«, torej sveta. In kako gojiti to držo delati dobro? Z zvesto, vsakodnevno in zavestno zavzetostjo pri svojih dejavnostih, v mislih in željah. Ne izgubljajmo poguma, ko mislimo, da Gospod ne odgovarja na naše molitve. Vztrajajmo. Tudi če je naša molitev suha in v puščavi naše notranjosti, tudi kadar ničesar ne čutimo, tudi ko izkusimo odsotnost Boga, je bolj povezana z našo zvestobo, našo voljo in vztrajnostjo kot z občutki!

Blaženi Filip Rinaldi nas s številnimi besedami spodbuja, da v svojem življenju poglobimo držo vere. Šele ko se bomo vsak dan in iz dneva v dan trudile ostati zveste, bo krepost postala del nas, del našega življenja.

Pripravila Don Boskova prostovoljka

Zapis je bil objavljen v reviji Don Bosko 2021/3

Morda vas zanima tudi