V korak z mladimi.

Delitev poslanstva med salezijanci in laiki

Srečanje zaposlenih in sodelavcev v salezijanskih ustanovah

Na Rakovniku so se zbrali sodelavci in zaposleni iz salezijanskih ustanov in mladinskih centrov na skupnem formativnem srečanju z naslovom »Delitev poslanstva med salezijanci in laiki«.

Po uvodni molitvi in pozdravu inšpektorja Marka Košnika je zbrane v imenu vrhovnega predstojnika salezijancev nagovoril pokrajinski svetovalec Tadeusz Rozmus. Predstavil je strukturo salezijanske organiziranosti, salezijansko delo v pokrajini Osrednja in vzhodna Evropa, kamor spada tudi slovenska salezijanska inšpektorija ter nanizal cerkvene in salezijanske dokumente, ki govorijo o vlogi, povezanosti in soodgovornosti laikov v poslanstvu don Boskove karizme. Srečanje je koordiniral Tilen Mlakar.

Drugi del srečanja je bil namenjen izmenjavi in poglobitvi lastnih izkušenj sodelavcev in zaposlenih s salezijanci. Uvodoma je Matej Cepin s Socialne akademije na kratko predstavil ozadje besed laik in klerik ter ob osebni izkušnjah zbrane uvedel v delo po skupinah z nalogo, da pregledajo osebno poslanstvo in poslanstvo ustanove, v kateri delujejo ter skušajo ugotoviti skupne točke.

Zbrani so nato po osebnem delu v manjših skupinah izmenjali poglede in dognanja ter si med seboj izmenjali izkušnje v salezijanskem delu. Zapiske in ugotovitve so predali inšpektorjevemu vikarju Petru Končanu, tudi voditelju prihodnjega inšpektorialnega zbora, ki jih bo poslal salezijanskim skupnostim, da bi na podlagi tega lahko utrdili dobre prakse ali izboljšali delovanje.

Srečanje se je zaključilo ob druženju pri skupni mizi, kjer so sodelavci in zaposleni lahko nadaljevali z izmenjavami izkušenj ter ob prijetnem klepetu utrjevali deljeno salezijansko karizmo, ki jo skupaj s salezijanci tako ali drugače živijo pri svojem delu v salezijanskih ustanovah.

Morda vas zanima tudi