V korak z mladimi.

Deset programskih napotkov papeža Frančiška

Papež Frančišek je želel priti na 28. vrhovni zbor salezijanske družbe v Valdocco, v dom, kjer je don Bosko znal ustvarjati pravo šolo svetosti. Zaradi pandemije koronavirusa se to ni zgodilo, je pa zato sveti oče salezijancem napisal pismo v znamenje bližine in hvaležnosti za prejeto vzgojo. Iz pisma z naslovom »Opcija Valdocco« smo izluščili 10 napotkov, ki zvenijo kot program.

Hrup oratorijev. Prepričan sem, da so hrup in kričanje v oratorijih najboljša in najučinkovitejša glasba, s katero Sveti Duh poživlja karizmatični dar vašega ustanovitelja. Ne zapirajte oken pred tem hrupom od spodaj …

Ne prilagajajte se trenutni kulturi ne zatekajte se v junaško, a od resničnosti ločeno preteklost. V času sprememb se je dobro ravnati po besedah sv. Pavla Timoteju: »Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti« (2 Tim 1,6-7).

Gojite molitveno držo, da boste sposobni prepoznati in preveriti občutljive točke. To vam bo pomagalo, da se boste lahko podali na pot z duhom in prispevkom, ki je lasten don Boskovim sinovom, in boste kot on razvili »pogumno kulturno revolucijo« (Okrožnica Hvaljen moj Gospod, 114).

Salezijanec 21. stoletja ni ne pesimist ne optimist, ampak mož, poln upanja, ker ve, da je njegovo središče v Gospodu, ki je sposoben vse stvari narediti nove (prim. Raz 21,5). Samo to vas bo rešilo življenja vdanosti v usodo in obrambnem preživetju. Samo to bo vaše življenje napravilo rodovitno (prim. Homilija, 2. februarja 2017).

Zvesto življenje v karizmi je nekaj bogatejšega in spodbudnejšega od preprostega opuščanja, umika ali prilagajanja hiš ali dejavnosti; vključuje spremembo miselnosti v odnosu do poslanstva, ki ga je treba uresničiti.

Prenovljena karizma. Vsaka karizma mora biti prenovljena in evangelizirana, v vašem primeru predvsem s strani najbolj ubogih mladih. Pomembno je vedeti, da niste usposobljeni za poslanstvo, ampak ste usposobljeni iz poslanstva, v katerem se odvija vse vaše življenje z vsemi odločitvami in prednostnimi nalogami.

Salezijanci bratje so živ izraz zastonjskosti, za katerega vas karizma vabi, da ga negujete. Vaša posvečenost je najprej znamenje Gospodove zastonjske ljubezni in ljubezni do Gospoda v njegovih mladih, ki se prvenstveno ne opredeljuje z neko službo, funkcijo ali posebnim služenjem, ampak v navzočnosti.

Univerzalna prisotnost vaše salezijanske družine je spodbuda in vabilo k varovanju in ohranjanju bogastva mnogih kultur, v katere ste potopljeni, ne da bi jih skušali »homologirati«.

Sanjajte odprte, rodovitne in evangelizacijske hiše, ki bodo sposobne dovoliti Gospodu, da tolikim mladim pokaže svojo brezpogojno ljubezen in vam omogoči, da boste uživali tisto lepoto, h kateri ste bili poklicani. Sanjajte …

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi