V korak z mladimi.

Dnevi duhovnosti salezijanske družine 2019

Vrhovni predstojnik je predstavil sedem blagrov salezijanske družine

350 udeležencev vseh vej salezijanske družine se je od 10. do 13. januarja zbralo v Valdoccu na dnevih duhovnosti salezijanske družine.

Prvi dan so navzoče nagovorili gostitelji in gostje. Enrico Stasi, salezijanski inšpektor Piemonta, doline Aosta in Litve je ob pozdravu izrazil zadovoljstvo, da je vrhodni predstojnik že drugič izbral Valdocco za povezovanje salezijanske družine. Eusebio Muñoz, delegat vrhovnega predstojnika za salezijansko družino je poudaril veselje ob delitvi istih evangeljskih vrednost med vsemi člani salezijanske družine. Vrhovni predstojnik je nato navedel nekaj iztočnic, kako in zakaj je izbral temo letošnjega vezila. Na to so vplivale besede papeža Frančiška, pričevanja svetnikov salezijanske družine, zgled Marijinega in Jezusovega življenja ter »vsakdanji pokazatelji svetosti«.

V drugem dnevu so jutranjo molitev pripravili salezijanski novinci iz Pinerola. S tem je Slovenijo na dnevih duhovnosti salezijanske družine častno zastopal novinec Matija. Udeleženci so se nato poglabljali ob izčrpnih predstavitvah in pričevanjih salezijanskega zgodovinarja Alda Girauda in študentskega duhovnika Damirja Stojića. Popoldne so namenili obisku turinskih krajev svetosti: Valdocco, Cottolento in oratorij grofice Barolo, večer pa zaključili z izmenjavo izkušenj in mnenj po jezikovnih skupinah. Vrhovni postulator Pierluigi Cameroni je udeležencem za lahko noč namenil nekaj misli o svetosti v salezijanski družini.

V soboto je prof. Francesc Torralba iz Barcelone po učiteljstvu papeža Frančiška predstavil, kako je pot svetosti vedno pot, ki vodi iz sebe v dinamično življenje darovanja, vse do skrajnih bivanjskih obrobij sveta. Sestra Lucy Nderi, hči Marije Pomočnice in mlada animatorka Elisa sta izpričali izkušnjo udeležbe na Sinodi. Izziv Cerkve je, da prav v mladih najde potrebno moč za dosego svojega cilja, ki je svetost. Po okrogli mizi, kjer je osem predstavnikov salezijanske družine pričevalo o lastnem odkritju klica k svetosti po salezijanskem ključu, so si udeleženci ogledali mjuzikal “Arte di Giò” v izvedbi mladih salezijanskega mladinskega gibanja Piemonta in doline D’Aosta.

V nedeljo so obhajali evharistično slavje v baziliki Marije Pomočnice, med katerim je vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime v pridigi izpostavil tri temelje za pot svetosti: »Iz Božje besede vemo, da ne obstajajo prepreke in zidovi, ki nas ločujejo od drugega. Ne obstaja ‘mi’ in ‘drugi’. Salezijanska družina je priča, kako enotnost presega prepreke in zidove. Misijonskost pomaga presegati razlike in sprejemati druge. Pričevanje, ki ga mladi pričakujejo, je pričevanje o skladnosti življenja. Kot don Bosko se moramo odpreti skupnosti, ki pomeni zvestobo Bogu in ta moč nam bo pomagala pri širjenju sporočil, ki jih odnašamo na svoje domove. Naši mladi ne potrebujejo praznih besed, temveč živo pričevanje skupnosti.«

Sledilo je še sklepno dejanje, ko je vrhovni predstojnik predstavil sedem blagrov salezijanske družine, ki so jih udeleženci oblikovali v delu po skupinah:

  1. Blagor salezijanski družini, ki najde srečo v uboštvu. Napolnjena z Božjo milostjo bo lahko delala čudeže med najbolj ubogimi mladimi in begunci … To je svetost!
  2. Blagor salezijanski družini, ki s krotkostjo in ljubeznijo dobrega pastirja sprejema in ljubeznivo spremlja mlade in jih vzgaja za dialog in sprejemanje različnosti … To je svetost!
  3. Blagor salezijanski družini, ki je blizu drugim in skrbi za rane trpečih, vliva upanje tistim, ki so jo zgubili, prinaša veselje vstalega Jezusa … To je svetost!
  4. Blagor salezijanski družini, ki žejna in lačna pravice spremlja mlade, da uresničujejo lastni načrt polnega življenja v družini, v delu, pri družbenem in političnem udejstvovanju … To je svetost!
  5. Blagor salezijanski družini, ki živo izkuša usmiljenje, odpira oči in srce za poslušanje, odpuščanje in postaja dom, ki sprejema … To je svetost!
  6. Blagor salezijanski družini, ki se trudi v pristnosti, celovitosti in preglednosti, goji pogled, ki presega navideznost in v vsaki osebi prepozna delujočo Božjo milost … To je svetost!
  7. Blagor salezijanski družini, ki izhaja iz evangeljske resnice in v zvestobi don Boskovi karizmi postaja kvas za novo človeštvo ter z veseljem sprejema tudi križ za Božje kraljestvo … To je svetost!

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi