V korak z mladimi.

Prvi koraki do znanja

S pretvezo, da je treba pomagati teti Marijani in dedu, ki sta živela v Caprigliu, je Janez večkrat stopil h gospodu Lacqui. Tone si je od nejevolje grizel ustnice.
Nekega dne pa je izbruhnil odkrit upor. ‘Dosti je tega,’ je dejal Tone. ‘Hočem, da neha s to slovnico. Jaz sem zrasel velik in močan, pa nisem nikoli videl knjig!’
Drugo jutro je Marjeta rekla janezu tiste prežalostne besede: ‘Boljše je, da greš od hiš.’
Meglenega februarskega dne Je Janez prišel na Moglievo kmetijo. Zaradi njegovega neutolažljivega joka so ga sprejeli za hlapčiča.
Novembra je bil v Buttiglieri misijon. Kaplan Janez Calosso je zapazil fanta. Vprašal ga je, če je v pridigi kaj razumel. Uvidel je, da je fant razumen, zato ga je bil pripravljen vzeti v šolo.
“Takoj sem se izročil v roge g. Calossa. Popolnoma sem se mu dal spoznati, zaupal sem mu vsako svojo misel.
Nekega novembrskega jutra 1930 je g. Calossa zadela kap. Janezu je dal ključ od skrinjice in dal vedeti, da ga ne sme izročiti nikomur. A Janez je vse izročil dedičem g. Calossa.