V korak z mladimi.

Dr. Bogdan Kolar v predsedstvu ACSSA

Vrhovni predstojnik izdal dekret o odobritvi novega predsedstva ACSSA

Člani Združenja salezijanskih raziskovalcev zgodovine (ACSSA) so po dolgem procesu razločevanja izvolili novo predsedstvo za petletno obdobje 2022-2027, ki ga je 5. decembra 2022 potrdil vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime.

Člani predsedstva so: s. Maria Maul FMA, predsednica; Stanisław Zimniak SDB, tajnik in blagajnik; s. Maria Imaculada Da Silva FMA in Ariel Ivan Fresia SDB, svetovalca za Ameriko; s. Inácia Chaquisse FMA in s. Maria Rohrer FMA, svetovalki za Afriko in Madagaskar;  Matthew Kapplikunnel SDB, svetovalec za južno Azijo; Nestor Impelido SDB, svetovalec za vzhodno Azijo in Oceanijo ter s. Paola Cuccioli FMA in Bogdan Kolar SDB, svetovalca za Evropo. Član predsedstva je tudi direktor Salezijanskega zgodovinskega inštituta (ISS) v Rimu, Thomas Anchukandam SDB.

Združenje salezijanskih raziskovalcev zgodovine (ACSSA) je z dekretom 9. oktobra 1996 uradno ustanovil vrhovni predstojnik Juan Edmundo Vecchi, njegov prenovljeni statut pa je 24. maja 2016 potrdil vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime. Njegova identiteta in posebna narava sta opredeljeni v statutu. Vodi ga predsedstvo, katerega član je tudi direktor ISS. V skladu s svojim statutom ACSSA načrte oblikuje in izvaja v tesnem sodelovanju z ISS.

Glavni cilj ACSSA je v statutu opredeljen z naslednjimi besedami: »Cilj Združenja raziskovalcev salezijanske zgodovine je pospeševati študij salezijanske zgodovine, spodbujati raziskovanje, posodabljanje in sodelovanje med člani, animirati salezijansko družino z zgodovinopisnega vidika, širiti znanje o don Bosku in Družbi, združenjih in skupinah, ki so iz njega izšle, v dialogu s podobnimi civilnimi in verskimi ustanovami« (člen 1).

ACSSA je od svojega nastanka do danes uspela organizirati 24 pokrajinskih in 7 svetovnih kongresov. Rezultati te obsežne dejavnosti so objavljeni v 10 obsežnih zvezkih serije »ACSSA-STUDI«, poleg tega pa so v 9 zvezkih serije »ACSSA-VARIA« objavljene raziskave posameznih članov in tudi zborniki dveh pokrajinskih kongresov.

Z leti so bile ustanovljene nacionalne sekcije: ACSSA-Poljska, ACSSA-Španija, ACSSA-Italija, ACSSA-Argentina, ACSSA-Brazilija in ACSSA-Indija. Te so glede na svojo regionalno usmerjenost spodbujali različne pobude za pospeševanje procesa raziskovanja, preučevanja in varovanja kulturne dediščine salezijanske družine.

Trenutno združenje šteje 199 članov (77 FMA, 100 SDB ter 22 laikov in članov drugih skupin salezijanske družine), ki predstavljajo salezijansko navzočnost na vseh celinah. Večina članov je ljubiteljev zgodovine, ki se kot »prostovoljci« ukvarjajo z raziskovalnimi dejavnostmi salezijanskega interesa, vendar jih pri tej dejavnosti podpira skupina poklicnih zgodovinarjev in zlasti člani Salezijanskega zgodovinskega inštituta v Rimu.

Novo predsedstvo je sprejelo zavezujočo odločitev, da bodo vsi člani ACSSA v teh letih usmerili svoje moči v preučevanje misijonske teme, ki jo je don Bosko predlagal kot drugi cilj svojega redovnega opusa. Razlog za to izbiro je 150. obletnica prve misijonske odprave salezijancev (1875) in 150. obletnica prve misijonske odprave hčera Marije Pomočnice (1877). Ta dva jubileja želimo nadgraditi z raziskavami in študijami, ki bodo predstavljene na prihodnjih pokrajinskih seminarjih in mednarodnem kongresu.

Stanisław Zimniak SDB; povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi