V korak z mladimi.

Dr. Bogdan Kolar zaslužni profesor

Med prejemniki častnega naziva zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 2021 je tudi prof. dr. Bogdan Kolar, upokojeni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor podeljuje Univerza v Ljubljani upokojenim profesoricam in profesorjem za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani.

Dr. Bogdan Kolar je po študiju teologije v Rimu študiral zgodovino in angleščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po doktoratu je postal predavatelj in član Katedre za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je opravljal različne vodstvene funkcije ter bil član državnih izpitnih in znanstvenih komisij. Njegovo temeljno področje dela je bilo raziskovanje zgodovine krščanstva v Sloveniji in osrednji Evropi, o čemer je pisal v domačih in tujih publikacijah ter znanstvenih monografijah, ki obsegajo več kot 350 enot.

Vir: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Morda vas zanima tudi