V korak z mladimi.

Dr. Sajovic med člani Akademije za pospeševanje latinitete

Na zadnji dan meseca maja so člani Akademije za pospeševanje latinitete (Academia Latinitati Fovendae) na seji v Rimu za svojega rednega člana izbrali slovenskega salezijanca Mirana Sajovica. 

Omenjena akademija združuje več kot osemdeset članov, katerih naloga je, da spodbujajo, poživljajo in predajajo svojim sodobnikom vse tisto, kar je kdaj bilo zapisano v jeziku starih Rimljanov. Med različnimi tovrstnimi dejavnostmi zavzema posebno mesto poučevanje latinskega jezika ne samo s prevajanjem stavkov iz latinščine v domače jezike in obratno, ampak tudi in zlasti s t. i. naravno metodo, to je poslušanjem, pisanjem in govorjenjem v latinščini. Člani akademije med seboj redno komunicirajo v latinskem jeziku.

V imenu sobratov čestitam sobratu Miranu za članstvo v akademiji in za zaupanje, ki mu je z uvrstitvijo med akademike izkazano zaradi njegovega zavzetega dela na področju latinskega jezika.
Peter Končan SDB, inšpektor

Miranu Sajovicu je akademija priznala posebno zaslugo pri njegovem uspešnem večletnem vodenju Papeškega inštituta za poglobljene latinske študije in za objavo učbenika za študente teoloških ved z naslovom Evagrius magister, ki je do sedaj doživel dve izdaji.

Do svoje smrti je bil slovenski član akademije tudi dr. Kajetan Gantar. Trenutno sta med člani dva salezijanca.

 

Morda vas zanima tudi