V korak z mladimi.

Evropsko pokrajinsko srečanje nekdanjih don Boskovih gojencev

Konec tedna od 22. do 25. junija 2023 je v salezijanski matični hiši v Valdoccu potekalo pokrajinsko srečanje nekdanjih don Boskovih gojencev za Evropo, v navzočnosti svetovnega predsednika Zveze nekdanjih gojencev, Bryana Magra.

Za organizacijo srečanja sta poskrbela pokrajinski predstavnik za Evropo in Bližnji vzhod, Valerio Martorana in Alessandro Pensabene, odgovorni za mlade nekdanje gojence (GEx). Srečanja sta se udeležila tudi Joan Lluis Playà, osrednji delegat vrhovnega predstojnika za salezijansko družino in Roman Jachimowicz, pokrajinski svetovalec za srednjo in severno Evropo.

Predsednik Magro je napovedal datum za sklic izredne svetovne skupščine, ki bo potekala v Turinu od 3. do 6. oktobra 2024 na temo: »Stopimo skupaj: spremembe za nadaljevanje«. Vse nacionalne zveze bodo imele čas za razpravo in predstavitev amandmajev za spremembo statuta Zveze. Razprava se je že začela na evropski ravni in treba bo razumeti, kaj spremeniti in kaj še naprej ohranjati v dejavnostih, ki jih izvajajo na posameznih področjih.

Evropski predstavniki nekdanjih gojencev so v treh dneh razpravljali o vprašanjih ekologije, migracij in upravljanja evropskih sredstev za omogočanje privlačnosti in mobilnosti mladih; dvig starosti mladih nekdanjih gojencev s sedanjih 30 na 35 let, da bo zagotovljena njihova prisotnost v organih odločanja; okrepiti in povečati udeležbo nekdanjih gojencev na salezijanskih dnevih duhovnosti, ki bodo v Turinu od 18. do 21. januarja 2024.

Svetovni delegat za nekdanje don Boskove gojence, Dominik Duc Nam Nguyen, SDB, je udeležence spodbudil, naj razvijajo svojo prisotnost na ozemljih, kjer delujejo, z duhovnostjo, poslanstvom in solidarnostjo, ki naj na vseh ravneh vodijo do sinodalne poti, začenši z Vezilom vrhovnega predstojnika.

V ozračju bratstva in prijateljstva so predstavniki predstavili svoja poročila in delili svoje upe in izzive za prihodnost ter okrepili svojo zavezanost rasti gibanja v pokrajini in povečanju udeležbe mladih.

»To pokrajinsko srečanje je pokazalo, da so nekdanji don Boskovi gojenci in prijatelji dejavni,« je poudaril svetovni predsednik Bryan Magro. »V tej pokrajini imamo zelo močne organizacije, ki so aktivne in se trudijo uresničevati cilje naše zveze. Jasno je, da imamo velik potencial in lahko še naprej rastemo. Vem, da bomo v prihodnosti okrepili svojo prisotnost v številnih državah in pokrajinah.«

Navzoče je bilo svetovno predsedstvo: Bryan Magro, predsednik; Dominik Duc Nam Nguyen, SDB, svetovni delegat vrhovnega predstojnika; Valerio Martorana, pokrajinski svetovalec za Evropo in Bližnji vzhod; Peter Kovač, generalni sekretar; Celso Noguiera, blagajnik; Alessandro Pensabene, vodja GEx za Evropo in Bližnji vzhod.

Srečanja so se udeležili predstavniki, voditelji nacionalnih zvez in delegati SDB za nekdanje gojence iz naslednjih držav: Italije, Belgije, Hrvaške, Anglije, Madžarske, Malte, Poljske, Slovaške, Španije in Ukrajine.

ANS

Morda vas zanima tudi