V korak z mladimi.

Geslo in logotip kanonizacije Artemija Zattija

Za poživitev zgodovinskega dogodka kanonizacije Artemija Zattija so za salezijansko družbo in družino izbrali podobo in besedno zvezo, ki spremljata pot priprav in sam dogodek.

Vrhovni postulator salezijanske družine Pierluigi Cameroni je povabil skupino salezijancev in laikov, tako italijanskih kot argentinskih, da so skupaj oblikovali geslo in logotip, ki bi čim bolj jasno izražala sijočo in hkrati preprosto podobo Artemija Zattija.

Po več predlogih možnih gesel sta vrhovni predstojnik salezijancev Ángel Fernández Artime in vrhovni postulator Pierluigi Cameroni predstavila kanonizacijsko geslo »Verjel, obljubil, ozdravel«. Skoraj vsem predlogom so bile skupne te tri besede, ki jih je bodoči svetnik izrekel, ko je pričal o svoji čudežni ozdravitvi od tuberkuloze in s tem o svojem poklicu, da bo služil bolnikom in ubogim. To so trije glagoli, ki označujejo duhovno pot prepuščanja v Božje roke in predanosti v dobro drugih. On, ki je bil ozdravljen, je postal zdravilec, ne le z zdravili in medicinskimi tehnikami, ampak s svojo celotno osebnostjo, z brezpogojno ljubeznijo, ki jo je vsak dan izkazoval.

Ob izbiri gesla je bilo predlaganih več oblik logotipa, na koncu pa je bil izbran logotip, ki je prikazan na sliki. Dve barvi, rdeča in modra, se navezujeta na barve Marije Pomočnice in razkrivata ljubezen do Boga in bližnjega, ki je zaznamovala celotno Zattijevo življenje (rdeča) ter življenje, prepuščeno skrivnosti Božje previdnosti in njegove volje (modra).

Pred imenom »svetnik« je ime tega salezijanca brata, kakor so ga klicali njegovi »sorodniki«, revni. Ta »starejši brat« bolnikov in ubogih, ki so ga imenovali preprosto »Artemij Zatti«, bo zdaj razglašen za svetnika.

ANS

Morda vas zanima tudi