V korak z mladimi.

Izredna devetdnevnica k Mariji Pomočnici

Dragi sobratje, draga salezijanska družina, dragi mladi!

Ko se te dni oziramo naokrog in poslušamo različne novice, smo pozorni in sočutni do vsega, kar se dogaja v naših krajih in deželah.

Sam sem tukaj, v Turinu, in v srcu mi močno odmeva dogodek iz leta 1854, ko je don Bosko povabil mlade v Valdoccu, naj »vstanejo« in pomagajo v epidemiji kolere.

Tudi mi danes nočemo le sedeti in opazovati. Čutim, da lahko ob tej priložnosti kot salezijanska družina dvignemo svoje roke in našo molitev k Očetu po priprošnji Marije Pomočnice.

Zato vabim celotno salezijansko družino, da se povežemo v tej izredni devetdnevnici v prihodnjih devetih dneh, od 15. do 23. marca ter se naslednji dan, 24. marca, posvetimo Mariji, naši materi in učiteljici. Moje vabilo je namenjeno predvsem vam, dragi mladi!

Ángel Fernández Artime, vrhovni predstojnik
Turin, 12. marec 2020

Don Boskova obljuba
Ko je don Bosko prosil za kakšno milost, je imel navado reči: »Če bi radi prejeli milost svete Device, opravite devetdnevnico.«

Za uspeh devetdnevnice je don Bosko priporočal:
1. Ne upajte v niti eno človeško krepost: le vera v Boga.
2. Prošnjo v celoti naslovite na Jezusa v presvetem zakramentu, ki je vir milosti, dobrote in blagoslova.
3. V vsakem primeru sprejmite pogoj »zgodi se tvoja volja«, če je to v dobrobit duše, za katero molimo.