V korak z mladimi.

4. dan izredne devetdnevnice k Mariji Pomočnici

Nikoli več ne stori tega greha!

Neki mladenič iz Oratorija je vedno znova zapadal v velik greh proti čistosti, še posebno med počitnicami.

Ko se je jeseni leta 1880 vrnil od doma z umazano dušo, polno grehov, je takoj tekel k don Bosku, da bi se spovedal. Ta pa je storil nekaj, kar verjetno ni storil še nikoli.

Ko je slišal obtožbe, ga je močno zgrabil za lica, ga potegnil k sebi in dejal: »Želim, da tega greha ne storiš nikoli več. Vedi to za vse življenje!«

Lahko bi rekli, da se je v tem trenutku vsa ljubezen spovednikove čiste duše prelila v dušo malega grešnika. Slednji je, odrasel in redovnik, leta 1899 pričal pred Bogom o učinkovitosti dogodka, ki se mu je zgodil in ga je msgr. Alojzij Costamagna imenoval »Don Boskovo izredno božanje«.

Zdelo se mu je, da mu je iz srca izruval grde namene, saj se je vračal na počitnice in nato odšel k vojakom, kjer je bil vedno izpostavljen hudim nevarnostim razžalitve Boga, toda nikoli več ni zapadel v ta greh.

Molitev devetdnevnice

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen.

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo). Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Don Boskova obljuba
Ko je don Bosko prosil za kakšno milost, je imel navado reči: »Če bi radi prejeli milost svete Device, opravite devetdnevnico.«

Za uspeh devetdnevnice je don Bosko priporočal:
1. Ne upajte v niti eno človeško krepost: le vera v Boga.
2. Prošnjo v celoti naslovite na Jezusa v presvetem zakramentu, ki je vir milosti, dobrote in blagoslova.
3. V vsakem primeru sprejmite pogoj »zgodi se tvoja volja«, če je to v dobrobit duše, za katero molimo.