V korak z mladimi.

5. dan izredne devetdnevnice k Mariji Pomočnici

Na vrhu stopnic nekdo kadi

Salezijanec Anton Riccardi je pripovedoval, da se je še kot mladenič nekega sobotnega večera odpravil k don Bosku k spovedi. Ob koncu srečanja mu je don Bosko dejal: »Pojdi na vrh stopnic v rokodelskem oddelku; tam nekdo kadi. Pokliči ga in mu sporoči, naj pomisli na spoved.«

In je šel: na stopnicah je bilo temno, a se je vseeno povzpel. V nekem trenutku je zavohal tobačni dim.

Ustavil se je, saj se je ustrašil, da bi se velik in močan vajenec razjezil, ko bi ga zalotil pri kršitvi predpisa. Zato ga je glasno poklical.

Vse je bilo tiho.

Ponovno je poklical, a nihče ni odgovoril. Čeprav nerad, se je povzpel do vrha. Vajenec je sedel na stopniščnem presledku in nadaljeval s kajenjem.

Riccardi mu je hitro sporočil: »Don Bosko te kliče, da prideš k spovedi!«

Ko je to izjavil, je zbežal proč, saj se je bal, da bi ga ta nabil. Skril se je za nek steber in opazoval, kaj se bo zgodilo. Malo zatem ga je zagledal, kako je prečkal dvorišče in se ves resen odšel spovedati.

Molitev devetdnevnice

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen.

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo). Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Don Boskova obljuba
Ko je don Bosko prosil za kakšno milost, je imel navado reči: »Če bi radi prejeli milost svete Device, opravite devetdnevnico.«

Za uspeh devetdnevnice je don Bosko priporočal:
1. Ne upajte v niti eno človeško krepost: le vera v Boga.
2. Prošnjo v celoti naslovite na Jezusa v presvetem zakramentu, ki je vir milosti, dobrote in blagoslova.
3. V vsakem primeru sprejmite pogoj »zgodi se tvoja volja«, če je to v dobrobit duše, za katero molimo.