V korak z mladimi.

6. dan izredne devetdnevnice k Mariji Pomočnici

Nihče se ne bo bojeval proti papežu

Grofica Felicita Cravosio Anfossi iz Caramagne (Cuneo) je nekega dne pisala blaženemu Mihaelu Rui: »Leta 1870, ko se je vlada namenila prevzeti oblast v Rimu, sem imela pri vojakih tri sinove in sem se zelo bala, da bi bil kateri izmed njih določen za udeležbo v vojni proti Svetemu Očetu.

Pohitela sem na obisk k don Bosku, da bi mu zaupala svoj strah. Bil je ravno na dvorišču med svojimi razigranimi fanti. Poklicala sem ga in ga prosila za nasvet, kaj naj bi storila, da bi odgnala to nesrečo. Don Bosko je zamišljen obstal, nato pa je s svojim znanim nasmeškom dejal: ‘Molite in bodite mirni: nobeden izmed vaših sinov ne bo udeležen v vojni proti papežu ali ne bo vstopil v Rim v teh okoliščinah.’

Dejansko regimenta, v katerih sta služila Vincenzo in Cesare, nista bila določena za to nalogo. Kmalu za tam pa so časopisi prinesli novico, da je regiment, v katerem je kot poročnik služil najmlajši sin Teofil, prispel v Frosinone in dobil ukaz, da nadaljuje pot proti Rimu.

Vso v trepetu me je še isti večer presenetil sinov prihod. Brez zadovoljivega vzroka so častnika poslali domov na nekajmesečni dopust. Po zavzetju Rima so ga ponovno poklicali v njegov regiment. Don Boskove besede so bile preroške.«

Molitev devetdnevnice

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen.

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo). Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Don Boskova obljuba
Ko je don Bosko prosil za kakšno milost, je imel navado reči: »Če bi radi prejeli milost svete Device, opravite devetdnevnico.«

Za uspeh devetdnevnice je don Bosko priporočal:
1. Ne upajte v niti eno človeško krepost: le vera v Boga.
2. Prošnjo v celoti naslovite na Jezusa v presvetem zakramentu, ki je vir milosti, dobrote in blagoslova.
3. V vsakem primeru sprejmite pogoj »zgodi se tvoja volja«, če je to v dobrobit duše, za katero molimo.