V korak z mladimi.

7. dan izredne devetdnevnice k Mariji Pomočnici

V nedeljo boste šli k sveti maši

Don Bosko je z don Barbanom, župnikom v Mirabellu Monferratu (Alessandria), odšel na prijateljski obisk k odvetniku Patruccu. Ko se je vračal v zavod, je množica, ki je bila na ulici, poklekovala v znak spoštovanja in ga prosila za blagoslov.

Gospa Alojzija Pasino, ki že dve leti ni mogla več hoditi zaradi paralize, ki je prizadela njene noge, si je zaželela, da bi jo prinesli na ulico, po kateri bo šel don Bosko.

Ko se je don Bosko približal, je gospa vzkliknila: »Blagoslovite me, blagoslovite me!«

Don Bosko se je ustavil in se očetovsko pozanimal o usmiljenja vrednem dogodku.

»Kako ste, dobra gospa?«

»Ko bi vedeli! Že nekaj časa ne morem več k sveti maši, saj imam paralizirane noge …«

Don Bosko ji je podelil blagoslov Marije Pomočnice in ji naročil: »V nedeljo boste šli k sveti maši.«

»Jaz? Kako neki bom šla v cerkev, če pa …«

»Da se razumemo: v nedeljo … zaupajte Mariji … in pogumno!«

Naslednjo nedeljo se je Alojzija Pasino odpravila do župnijske cerkve k sveti maši. Popolnoma je ozdravela.

Molitev devetdnevnice

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen.

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devic Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj zdihujoči grešniki klečimo (stojimo). Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen.

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Don Boskova obljuba
Ko je don Bosko prosil za kakšno milost, je imel navado reči: »Če bi radi prejeli milost svete Device, opravite devetdnevnico.«

Za uspeh devetdnevnice je don Bosko priporočal:
1. Ne upajte v niti eno človeško krepost: le vera v Boga.
2. Prošnjo v celoti naslovite na Jezusa v presvetem zakramentu, ki je vir milosti, dobrote in blagoslova.
3. V vsakem primeru sprejmite pogoj »zgodi se tvoja volja«, če je to v dobrobit duše, za katero molimo.