V korak z mladimi.

Jezik, ki se ga moramo naučiti na novo

Sporazumevanje v družbenih omrežjih

Dejstvo je, da je digitalno sporazumevanje izziv za Cerkev. Na zadnji škofovski sinodi je bilo govora o mreži kot o prostoru evangelizacije, neraziskani celini, novem bivališču. Stare »informacijske avtoceste« so dandanes postale prava »ozvezdja vsebin«. V mreži najemo več kot 1,4 milijarde spletnih strani, njihovo število eksponentno narašča, medtem ko se vsak dan rojevajo nove virtualne skupnosti srečevanj in pogovorov glede na okus in potrebe ljudi.

Družbena omrežja so glavni igralci ta trenutek: ocenjuje se, da ima samo Facebook 2,2 milijardi aktivnih uporabnikov vsak mesec, Instagram pa presega milijardo uporabnikov. Te, takoimenovane virtualne skupnosti, so nas potegnile v svet, v katerem nas mnenja drugih bombardirajo. Kar se je zdelo največja pridobitev svobode izražanja, postaja za del prebivalstva vdiranje in neudobnost. Organizirane skupine pritiska – feministke, levi in desni aktivisti – so začeli izvajati nevzdržne skrajnosti preko pravih digitalnih linčev, peticiji bojkota in zbiranja podpisov. Pravica je demokratizirana in tiha večina stoično podpira neusmiljene glasove arogantnih in zaprtih manjšin.

Med sinodalnimi dnevi je bilo rečeno, da je digitalni svet »prostor oseb in ne kablov«, papež Frančišek pa je potrdil: »Med seboj smo deli enega telesa« (Ef 4,25).

Družbena omrežja olajšujejo sporazumevanje in izmenjavo idej, ne brišejo pa temeljnih načel vzgoje, državljanskega sobivanja, spoštovanja. Ti bi morali med ljudmi vedno prevladati kot vzoren sad »konstruktivnega« sporazumevanja, temelječega na osebnih pravicah. Prva od teh pravic je brez dvoma spoštovanje svobode mnenja, čeprav je drugačno od mojega.

Naš izziv je učenje novega skupnega jezika in omogočanje prostora spoštovanja ter velikodušnosti, ki soglašata s preglednim sporočanjem – s sporočanjem, ki prepozna vrednost vizij naših sogovornikov in resnici olajšuje, da pride na plano. Naučiti se poznavanja tega jezika pomeni, da se usmerimo k tipu sporočanja, ki gradi na temeljih resničnih informacij, dialoga in medsebojnega razumevanja.

S tega vidika so družbena omrežja mogočno orodje preobrazbe na različnih ravneh, ki porajajo ustvarjalne ideje in omogočajo skupno iskanje rešitev za različne probleme.

V devetdesetih letih, ob začetku interneta, smo mislili, da bo mreža omogočila ustvariti novo, bolj demokratično, dialoško in svobodno družbo. Čas je pokazal, da to ne more biti rezultat le neke elektronske platforme, temveč je sad volje oseb, ki so pripravljene sodelovati za uresničitev take družbe.

Živimo v enem najlepših in najbolj ustvarjalnih trenutkov zgodovine. Pred nami je še dolga pot, nikoli videni prostori, neznane pokrajine … Tja se mora odpraviti tudi Cerkev, brez strahu in z željo, da se tam naseli. Osvojiti moramo nove jezike in strategije sporazumevanja, predvsem pa moramo opustiti svoje mišljenjske in govorne vzorce, ki izražajo način preživetega in neustreznega sporočanja, saj nam ne omogočajo sporazumevanja z novimi generacijami.

Povzeto po ANS, foto: splet

Morda vas zanima tudi