V korak z mladimi.

Jezus Kristus, vzor slehernega kristjana

Nekoč je Bog dejal Mojzesu: Dobro glej, da boš izpolnil moje ukaze, in vse naredi po vzorcu, ki sem ti ga pokazal gori na gori. Enako Bog pravi kristjanom. Vzorec, ki ga mora preslikati vsak kristjan, je Jezus Kristus. Zato se morajo v kristjanovem življenju in delih odslikavati življenje in delo istega Jezusa Kristusa.

Kristjan mora moliti, kajti tudi Jezus Kristus je zbrano, ponižno in zaupno molil na gori.

Kristjan mora biti priljuden do revežev, nevednežev, otrok, kakor je bil Jezus. Ne sme biti prevzeten, domišljav, ohol. Vsem mora biti vse, da bi vse pridobil za Kristusa Jezusa.

Kristjan se mora družiti s svojimi bližnjimi, saj se je tudi Jezus družil s svojimi privrženci; njegov nastop mora biti spodbuden, ljubezniv, poln dostojanstva, miline in umerjenosti.

Kristjan mora biti ponižen, saj je tudi Jezus Kristus na kolenih umil noge svojim apostolom; umil jih je celo Judu, čeprav je vedel, da ga bo ta zahrbtnež izdal. Pravi kristjan se ima za manjšega od drugih in za služabnika vsem.

Kristjan mora ubogati, kakor je ubogal Jezus Kristus, ki se je podredil Mariji in sv. Jožefu in je bil poslušen svojemu nebeškemu Očetu do smrti, in to smrti na križu. Pravi kristjan je pokoren svojim staršem, svojim gospodarjem, svojim predstojnikom, saj v njih prepoznava Boga samega, ki ga oni zastopajo.

Pri hrani in pijači mora biti kristjan tako, kot je bil Jezus Kristus na svatbi v galilejski Kani in v Betaniji, to je trezen, zmeren, pozoren na potrebe drugih in bolj dovzeten za duhovno hrano kot pa za jedi, s katerimi hrani svoje telo.

Dober kristjan mora biti s svojimi prijatelji, saj je bil tudi Jezus Kristus s sv. Janezom in sv. Lazarjem. Ljubiti jih mora v Gospodu in iz ljubezni do Boga; iskreno jim zaupa skrivnosti svojega srca; a če oni zapadejo v zlo, bo vse naredil, da bi se povrnili v stanje milosti.

Pravi kristjan z vdanostjo prenaša pomanjkanje in uboštvo, na način, kakor je to prenašal Jezus Kristus, ki ni imel niti kraja, kamor bi položil svojo glavo. Zna prenašati nasprotovanje in obrekovanje, kot je to prenašal Jezus Kristus od pismoukov in farizejev, in Bogu prepušča skrb, da ga bo opravičil. Zna prenašati žalitve, kakor je storil Jezus Kristus, ko so mu dali klofuto, ga pljuvali v obraz in ga pred sodiščem žalili na tisoč načinov. Pravi kristjan mora biti pripravljen prenašati muke duha, kakor jih je Jezus Kristus, ko ga je eden izmed njegovih apostolov izdal, drugi zatajil, vsi pa zapustili.

Dober kristjan mora biti pripravljen potrpežljivo sprejeti vsakršno preganjanje, vsako bolezen in tudi smrt kakor Jezus Kristus, ki je z glavo, kronano z ostrimi trni, s telesom, raztrganim zaradi bičanja, z nogami in rokami, prebodenimi z žeblji, mirno izdihnil svojo dušo v roke nebeškemu Očetu.

Dober kristjan bi moral reči z apostolom sv. Pavlom: Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kdor bo šel za Jezusom Kristusom po tu opisanem vzoru, je lahko prepričan, da bo nekega dne z Jezusom Kristusom poveličan v nebesih in bo z njim kraljeval vso večnost.

Iz knjige: Sv. Janez Bosko, Napotki za duhovno življenje

Morda vas zanima tudi