V korak z mladimi.

2. dan

Vsakodnevna začetna molitev

Milostljivi Jezus,
kot si ob svojem rojstvu
tolažil svojega ljubljenega očeta
v betlehemski revščini in nemoči
z angelskim petjem in obiskom pastirjev,
te tudi jaz ponižno prosim,
da mi po priprošnji svetega Jožefa
daš potrpežljivost v trenutkih
revščine in nemoči
ter razveseljuješ mojega duha
s svojo prisotnostjo, milostjo
in upanjem na slavo.
Amen.

Vsakodnevna zaključna molitev