V korak z mladimi.

7. dan

Vsakodnevna začetna molitev

Milostljivi Jezus,
kot si z upoštevanjem volje nebeškega Očeta
svojemu ljubljenemu očetu na zemlji dopustil,
da je tri dni trpel najhujšo bolečino,
ko te je iskal, te tudi jaz ponižno prosim,
da mi po priprošnji svetega Jožefa
nakloniš milost,
naj raši izgubim vse dobrine in prijatelje,
kot preneham uresničevati tvojo voljo.
Naj te zaradi greha nikoli ne izgubim,
če pa se to zgodi,
te želim najti po dobri spovedi.
Amen.

Vsakodnevna zaključna molitev