V korak z mladimi.

9. dan

Vsakodnevna začetna molitev

Milostljivi Jezus,
kot si svojega ljubljenega očeta
izbral za zavetnika in varuha
svoje svete katoliške Cerkve,
te tudi jaz ponižno prosim,
naj bom po priprošnji svetega Jožefa
pravi in iskren katoličan.
Naj neustrašno živim življenje,
vredno vere, ki jo izpovedujem
v popolni povezanosti s teboj.
Amen.

Vsakodnevna zaključna molitev