V korak z mladimi.

Molitev papeža Frančiška k sv. Jožefu

Pozdravljen, Odrešenikov varuh
in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;
vate je Marija položila svoje zaupanje;
s teboj je Kristus postal človek.

Blaženi Jožef,
tudi nam bodi kot oče,
vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost,
usmiljenje in pogum
ter brani nas vsakega zla.
Amen.