V korak z mladimi.

Vsakodnevna začetna molitev

Najslavnejši oče Jezusov in zakonec Marijin,
varuh in zaščitnik svete Cerkve,
ki ti je nebeški Oče Sveto družino na zemlji
zaupal v vodstvo, varstvo in zaščito,
varuj tudi nas, ki smo zvesti katoličani,
člani Cerkve, te svete družine tvojega Sina.
Nate se obračamo v potrebah za dobrine zemeljskega življenja,
predvsem pa nam bodi duhovni pomočnik za večno življenje.

Še posebej te prosimo za tri milosti:
naj nikoli ne storimo smrtnega greha, predvsem proti čistosti;
daj nam iskreno in predano ljubezen do Jezusa in Marije;
stoj nam ob strani v zadnji uri, da bomo okrepljeni z zakramenti
prestopili prag večnosti.

V tej devetdnevnici te prosimo za posebne milosti:
(v mislih ali na glas prosimo, v čem naj nam sveti Jožef pomaga).

Nato zmolimo molitev za posamezni dan