V korak z mladimi.

Kaj se dogaja na salezijanskem Rakovniku?

Iz večernega govora inšpektorialnega ekonoma Janeza Krnca

Kot je v salezijanskih hišah navada že od samega don Boska, predstojnik ali od njega pooblaščeni sobrat ob zaključku večernih molitev nagovori sobrate bodisi z duhovnimi spodbudami bodisi s praktičnimi temami, ki zadevajo življenje in poslanstvo skupnosti.

Tudi na salezijanskem Rakovniku se poleg vzgojno-pastoralnega dela, ki se je trenutno prilagodilo obdobju pandemije, načrtuje in razvija prenova ter posodobitev prostorov in načinov za sodobno opravljanje salezijanskega poslanstva.

Inšpektorialni ekonom, salezijanec brat Janez Krnc, je v kratkem večernem govoru sobratom skupnosti, ki so se utegnili zbrati na večernih molitvah v kapeli Majcnove hiše, natrosil kar nekaj novosti zadnjega obdobja, ki bodo gotovo zanimive tudi za širšo salezijansko in splošno publiko, ki diha in živi z Rakovnikom na tak ali drugačen način.

Prva novost je težko pričakovana ureditev hitrih telekomunikacijskih povezav, saj so, sploh v času pandemije, ob obilici spletnih dejavnosti, prenosov in rednega komuniciranja digitalne povezave marsikdaj »pokleknile« pod težo želja in zahtev pastoralnega zanosa.

Druga novost se tiče dolge jare kače, ki se vleče že desetletja: denacionalizacija. Iz zgodovine Rakovnika je znano, da je tu delovala odlična in sodobna tiskarna, ki jo je odnesel začetek druge svetovne vojne in z njo povezane razmere. Po dolgih letih je uspešno rešen en del te zgodbe, saj je prišla pravnomočna odločba, na katero se državni pravobranilci niso pritožili.

V zadnjem letu je bila večkrat omenjena potreba po primerni ureditvi zavodske kapele, ki je srce ne le Majcnove hiše, temveč tudi dijaškega doma, salezijanskega mladinskega centra, salezijanske mladinske pastorale in župnije, saj se v njej zbirajo razne skupine in združenja. Do jeseni bo kapela zasijala v novi opremi, da bo primeren prostor srečanja z Njim, ki ga iščejo mladi, družine in skupine.

Po dvajsetih letih prenove rakovniškega gradu, ki je bil urejen kot (nikoli zaživet) muzejski objekt (saj je vendar salezijanski!), se tudi temu »rakovniškemu starosti« obeta sprememba in prenova. Že do sedaj je sprejemal mlade, s prenosom sedeža salezijanske mladinske pastorale v grad pa bo popolnoma pomlajen. To pa pomeni prenovo komunikacijskih povezav in ureditev prostorov za primerno utripanje salezijanske karizme 21. stoletja.

Najobsežnejši projekt pa je skorajšnji začetek popolne prenove rakovniške okolice. Po težko pričakovanem prejetju gradbenih dovoljenj se načrtuje sprememba poteka in obnova javne ceste od zdravstvenega doma do lurške kapele, ureditev trga pred cerkvijo in nov dostop do svetišča Marije Pomočnice, prenova Don Boskovega parka ter ureditev ploščadi pred vratarnico in vhodom v Majcnovo hišo, ki jo bodo obiskovalci in romarji občutili predvsem v mesecu juliju in avgustu.

Vsa našteta dogajanja in s tem povezane spremembe bodo krepko spremenile vsakdanji in ustaljeni utrip Rakovnika, vendar smo prepričani, da bodo zunanje, tehnične in fizične spremembe pripomogle k posodobljeni duhovni in pastoralni vnemi, potrebni pri oznanjevanju Božjega kraljestva v don Boskovem duhu, zahvaljujoč tolikim dobrotnikom, molivcem in skritim dušam, ki znajo presojati spremembe časov.

Morda vas zanima tudi