V korak z mladimi.

Kakšna je prihodnost salezijanske Evrope?

Morda se zdi danes skoraj normalno, da se vprašamo: »Kakšno prihodnost bo imelo salezijansko življenje v Evropi?« »Salezijansko« uporabljam v širšem smislu, saj želim zajeti vse skupine naše salezijanske družine. Potopljeni smo v ozračje globokega sekularizma, kjer se zdi, da je vera vedno bolj potisnjena v osebne odločitve in zasebno sfero. Smo sredi krize poklicanosti tako v posvečeno življenje kot v izbire laiške krščanske zavzetosti … Kam gremo?

Po osebnih izkušnjah bi rad povedal, da vidim kančke luči za prihodnost. V Španiji, severni Belgiji, Italiji, Združenem kraljestvu (samo nekaj primerov) narašča število laikov in laikinj, ki so skupaj s posvečenimi osebami soodgovorni za poslanstvo, ki nam ga je zaupal Bog. Med njimi so člani salezijanske družine, druge pa lahko označimo kot »don Boskove prijatelje«. Karizma in duhovnost svetega Janeza Boska zelo pritegneta in navdihujeta mnoge, da sprejmejo služenje najbolj potrebnim otrokom, mladostnikom in mladim. Vidim lepe in vznemirljive pobude sodelovanja med SDB in FMA, zlasti na inšpektorialni ravni, na področju mladinske in poklicne pastorale, z globokimi izkušnjami prilagojenega spremljanja mladih, da bi jim pomagali pri izbiri zavezanosti, tudi v družbenem in političnem svetu.

Srečujem navdušene mlade sobrate v svoji zrelosti. Možje molitve, ki globoko verujejo v »zakrament navzočnosti«, poleg mladih, ki so jim zaupani v varstvo, ustvarjalno iščejo tudi tiste, ki so daleč. Med njimi želim omeniti zelo spodbudno navzočnost številnih mladih salezijanskih misijonarjev, ki so del Projekta Evropa – enega najbolj kompleksnih misijonskih projektov v zgodovini salezijanske družbe. Njihova navzočnost v različnih evropskih inšpektorijah poudarja željo po ponovni oživitvi salezijanske duhovnosti v Evropi, za katero se zdi, da je postala hladna, ledena do Cerkve, vključno z možnostjo ponovnega zagona predlogov poklicanosti v domačem salezijanskem posvečenem življenju. Torej ne gre za mašila, ampak za spodbudo za rast in poklicno navdušenje.

Kakšna je prihodnost salezijanske Evrope? Prihodnost, ki je še vedno zazrta navzgor, vsekakor bogata z obeti življenja in veselja.

Gianni Rolandi SDB, Cagliero11, marec 2024

Morda vas zanima tudi