V korak z mladimi.

SDB SLO: 1901

1901: prihod salezijancev v Slovenijo

Eden od članov prve skupine salezijancev, ki je prišla na Rakovnik, Jože Meze, je povedal, da jih je kakšen dan pred odhodom iz Turina vrhovni predstojnik Mihael Rua povabil k sebi in jim predstavil novo nalogo. Posebej je poudarjal veliko odgovornost, ki jo sprejemajo, saj bodo postavljali temelje salezijanski skupnosti v tem delu avstrijskega cesarstva.

Iz Turina so odpotovali 19. novembra 1901 in se na poti v Mogliano Veneto, kjer je imel sedež inšpektor M. Veronesi, ustavili v Benetkah. Tam so počakali inšpektorja, ki je bil medtem zadržan, in 23. novembra 1901 zjutraj odpotovali proti Trstu in od tam v Ljubljano.

V Ljubljano so prispeli istega dne, bila je sobota, ob pol štirih popoldne. Glede na salezijansko izročilo je začetek nove ustanove na Marijin spominski dan pomenil poseben izraz Božjega varstva in Marijine priprošnje.

26. novembra je salezijance z veseljem sprejel škof A. B. Jeglič in jim podelil vsa potrebna dovoljenja. Istega dne so obiskali namestnika ljubljanskega župana Ivana Vončino; tudi on jim je v imenu mestnih oblasti zagotovil naklonjenost. Še istega dne zvečer je škof Jeglič vrnil obisk, skupnosti podaril več liturgičnih predmetov in dal dovoljenje, da v sobi, ki so jo namenili za kapelo, postavijo tabernakelj z Najsvetejšim.

Iz knjige B. Kolar, Salezijanci sto let na Slovenskem, Ljubljana 2001.