V korak z mladimi.

Komuniciranje z novinarji kot pomoč pri upravljanju informacij

Po prvem prispevku, osredotočenem na »Zunanjo in notranjo komunikacijo v salezijanski družini«, želi salezijanec Maciej Makuła, član Sektorja za družbeno komuniciranje pri vrhovnem vodstvu salezijanske družbe, v drugem prispevku poglobiti komunikacijo z novinarji kot pomoč pri upravljanju informacij.

Članek na začetku poudari pomen, ki ga ima sodelovanje z novinarji pri upravljanju informacij, nato pa odgovarja na temeljno vprašanje: kaj v današnjem svetu pomeni izraz novinar? »Z vzponom družbenih medijev in spreminjajočimi se načini posredovanja informacij se je vloga novinarja in novinarstva v zadnjih dveh desetletjih močno spremenila«,  pojasnjuje Makuła. »Klasičen in starejši način novinarstva morda ni primeren za mlajši del stroke in obratno«.

Sodobne tehnologije namreč pomenijo bistvene spremembe v novinarskem poklicu po vsem svetu. Razumevanje teh razlik med bolj tradicionalnim načinom novinarskega dela in novimi trendi je zato pomemben pripomoček za učinkovito sodelovanje z novinarji in mediji. V luči tega so v članku orisana tudi osnovna pravila za ravnanje z novinarji.

Po širokem in zanimivem ekskurzu o pomenu novinarstva in vlogi novinarja od prve novinarske šole, ustanovljene leta 1908, do 21. stoletja, se avtor osredotoča na to, kako so don Bosko in salezijanci za njim pristopali k komuniciranju in medijskemu poročanju o dogodkov.

»Sveti Janez Bosko je že pred stoletjem govoril o pomenu medijske pokritosti, o tem, kako pomembno je, da so dejavnosti salezijanske družine vidne v medijih,« zapiše Makuła. »Don Bosko je govoril o potrebi po različnih oblikah oglaševanja in promocije v tisku svojega časa. V kontekstu svojega časa je bil učinkovit specialist za odnose z mediji,« še dodaja.

Komunikacija z novinarji je tudi danes za salezijansko družino zelo pomemben dejavnik. »Stiki z novinarji starejše in mlajše generacije prinašajo prave koristi na področju promocije organizacij, povezanih s salezijansko karizmo. Profesionalno vodenje kroženja informacij, skrb za dobre odnose z mediji različnih sektorjev, poznavanje pravil stikov z novinarji pa daje osnovo za ustvarjanje odgovornih vsebin,« zaključuje avtor.

Prispevke objavlja salezijanska agencija InfoANS, v slovenskem prevodu Andreja Baligača pa so na voljo na spletni strani Založbe Salve.

Morda vas zanima tudi