V korak z mladimi.

Listina o ustanovitvi cerkniškega ZMP

V Cerknici smo 24. oktobra dobili listino o ustanovitvi krajevnega Združenja Marije Pomočnice. Prinesel jo je gospod inšpektor  Marko Košnik, ki nam jo je izročil med sveto mašo. Navzočih je bilo 28 kandidatov za Združenje, nekaj drugih vernikov in sobratje naše salezijanske skupnosti.

Ko nam je spregovoril o listini, ki je prišla iz Turina, je dogodek povezal z misijonskimi odpravami, ki vsako leto že sto petdeset let odhajajo iz Turina v misijone. Med letošnjimi misijonarji  so tudi Vietnamci, duhovni sinovi božjega služabnika Andreja Majcna. Podelil nam je še izkušnjo iz Podgorice v Črni gori, kjer edina katoliška skupnost deluje v don Boskovem duhu in neverjetno združuje v sebi različne narode in vere, da živijo v edinosti. Povabil nas je še k molitvi rožnega venca za misijonarje.

Po maši smo si ogledali listino in se pripravili na obljubo, ki jo bomo izrekli 8. decembra.

Janez Žerovnik

Morda vas zanima tudi