V korak z mladimi.

Matura 100%

Dijaki Gimnazije Želimlje sto odstotni

Letos je na Gimnaziji Želimlje vseh 77 dijakov uspešno zaključilo 4. letnik in maturo. Na maturitetnem preizkusu so dosegli od 16 do 33 točk.

Med maturanti je 6 dijakov (7,8 %) prejelo maturitetno spričevalo s pohvalo (zlati maturanti).

Povprečno so zbrali 22,88 točke. Od republiških povprečij najbolj odstopajo pri slovenščini, matematiki in fiziki.

Zanimivo je tudi to, da je v enem izmed oddelkov kar 45 % vseh dijakov pri slovenščini doseglo najvišje število točk, t. j. 8 točk.

Dijakinja Klara Tomažič je pri maturitetnem izpitu iz psihologije dosegla najboljši rezultat v Sloveniji (100 odstotnih točk).

 

Peter Polc, ravnatelj Gimnazije Želimlje

Morda vas zanima tudi