V korak z mladimi.

Mednarodni dan žena: za vključujoč svet z inovacijami in tehnologijo

Revščina, nepismenost in neenakost v svetu imajo na žalost še vedno ženski obraz. Obeleževanje mednarodnega dneva žena naj bi služilo ozaveščanju javnosti o teh vprašanjih in doseganju resnične enakosti ter poudarjanju odločilne vloge žensk v družbi. Letošnji mednarodni dan žena predlaga razmislek o učinkih digitalnega razkoraka med spoloma na rast socialnih in ekonomskih neenakosti. Poleg tega poudarja pomen zaščite pravic žensk in deklet v digitalnem prostoru in obravnavanja nasilja nad njimi na družbenih omrežjih.

Letošnje praznovanje mednarodnega dneva žena slavi ženske, ki se borijo za napredek transformativne tehnologije in dostop do digitalnega izobraževanja. Pod geslom »Za vključujoč digitalni svet: inovacije in tehnologija za enakost spolov« poziva k vključevanju žensk in tradicionalno marginaliziranih skupin v izobraževanje in tehnologijo za spodbujanje enakosti.

Ženske predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva, vendar več kot 3,9 milijarde deklet, mladostnic, mladostnic in starejših žensk živi v zelo različnih razmerah, odvisno od tega, kje na svetu se nahajajo. 70 % od skoraj 800 milijonov ljudi, ki živijo pod pragom revščine, je žensk; 129 milijonov deklet in mladostnic ne hodi v šolo; od približno 700 milijonov nepismenih na svetu sta dve tretjini žensk.

To so samo številke, bodo rekli nekateri, vendar je še veliko drugih vprašanj, pa tudi ta niso pozitivna: zgodnje poroke, nasilje, pohabljanje genitalij, neenakost plač, diskriminacija … Salezijanci ob mednarodnem dnevu žena obsojajo krivice, ki jih trpijo mnoge ženske, ker so prikrajšane za dostop do izobraževanja in tehnologije. Predvsem pa želijo narediti njihovo delo vidno in zahtevati enake pravice, možnosti in razvoj, da bi bile ženske deležne ustreznega priznanja za vodenje, ki ga opravljajo.

Salezijanci želijo, da imajo ženske glas in sodelujejo v procesih odločanja. In zato znova potrjujejo pomen popolne vzgoje in izobrazbe kot enega od ključev za premagovanje razlik in neenakosti. Življenje ženske, ki ima dostop do izobraževanja in tehnologije, nima nič opraviti z življenjem nekoga, ki mu je ta univerzalna pravica odvzeta.

Vključevanje pristopa enakosti spolov v inovacije, tehnologijo in digitalno izobraževanje bo pomagalo ženskam in dekletom, da se bodo zavedale svojih pravic. Napredek digitalne tehnologije ponuja tudi nove možnosti za reševanje razvojnih in humanitarnih izzivov ter je pomemben za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Izobraženo dekle se bo svobodno in v primerni starosti poročilo, odgovorno imelo otroke, zagotovilo boljšo oskrbo in prehrano za svojo družino ter dejavneje sodelovalo v svoji skupnosti. Dostop do izobraževanja in tehnologije za dekleta prekine krog revščine. Izobrazba in ekonomska neodvisnost žensk sta dva temeljna dejavnika za razvoj skupnosti, v kateri živijo.

Salezijanci po vsem svetu sodelujejo v programih opismenjevanja, dostopa do tehnologije, reševanja mladoletnikov pred prostitucijo; nudijo prostore za najstniške matere, usposabljajo mlade voditeljice in pomagajo dekletom sirotam, ki živijo na ulici; nudijo zatočišče, hrano in vzgojo, da se lahko njihova prihodnost spremeni in vodi v preobrazbo in vključenost v svet; in nazadnje v skladu z geslom letošnjega mednarodnega dneva žena v šolah razvijajo tečaje proti sovražnemu govoru in za spodbujanje enakosti na družbenih omrežjih.

Vir in foto: © Misiones Salesianas

Morda vas zanima tudi