V korak z mladimi.

Mednarodni kongres o salezijanskih socialnih ustanovah in službah

Od 28. septembra do 2. oktobra 2022 bo v Valdoccu potekal mednarodni kongres o socialnih salezijanskih ustanovah in službah, ki je eden glavnih dogodkov na letošnjem koledarju dikasterija salezijanske mladinske pastorale.

Od 28. septembra do 2. oktobra 2022 bo v Valdoccu potekal mednarodni kongres o salezijanskih socialnih ustanovah in službah, ki je eden glavnih dogodkov na letošnjem koledarju dikasterija salezijanske mladinske pastorale.

Vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime je v peti točki »programskih usmeritev« zapisal: »V naslednjem šestletju bo Družba v vseh njenih inšpektorijah naredila korenito, prednostno, osebno – s strani vsakega salezijanca – in institucionalno odločitev v korist najbolj potrebnih, revnih in odrinjenih dečkov, deklic in mladih s posebno pozornostjo na obrambi izkoriščanih in žrtev kakršnih koli zlorab in nasilja.«

Kot odgovor na ta poziv je vrhovni svetovalec za salezijansko mladinsko pastoralo Miguel Angel García Morcuende vse inšpektorije povabil na mednarodni kongres salezijanskih socialnih ustanov in služb za mlade z visokim tveganjem.

Srečanje bo predstavljalo stičišče za krepitev organske kulture socialnih služb, razmislek o njihovih evangelizacijskih predlogih in povezovanje v mrežo na tem pomembnem področju salezijanske vzgojne in pastoralne dejavnosti.

Dikasterij salezijanske mladinske pastorale je v skladu z družbenim naukom Cerkve, usmeritvami zadnjih dveh vrhovnih zborov Družbe in Svetovne konzulte socialnih služb leta 2019 stopil na pot razmisleka in vključevanja različnih izkušenj ustanov in socialnih del za ogrožene mlade, da bi okrepil karizmatično identiteto pastoralnega delovanja, ki se izvaja na tem področju.

Mednarodni kongres salezijanskih ustanov in socialnih služb bo pomembna faza usmeritev, ki jih je vrhovni predstojnik nakazal celotni Družbi. Srečanje v Valdoccu, kjer se je rodilo don Boskovo socialno delo, bo dalo nov zagon za nadaljnje izvajanje preventivnega sistema v praksi v vseh okoljih, kjer se salezijansko poslanstvo izvaja med najrevnejšimi in mladimi v potrebah.

»Vabilo dikasterija za mladinsko pastoralo, da razmišljamo o socialnih ustanovah in službah, je za nas resnično nekaj bistvenega,« pred kongresom dodaja Ángel Fernández Artime. »Konstitucije pravijo, da smo se salezijanci rodili za mlade in še posebej za najrevnejše. Na to nas je spomnil tudi papež Frančišek v svojem čudovitem sporočilu zborovalcem. […]

Ta kongres je za nas izredno aktualen. Prav tako je nujno, da ponudimo bogat razmislek in izmenjavo o eni od prednostnih nalog, določenih za pot tega šestletja.« Vrhovni predstojnik ne dvomi o vrednosti in učinkovitosti kongresa: »To bo odlična priložnost, da v imenu Gospoda Jezusa in z don Boskovim srcem zastavimo pravo besedo in ponudimo mladim, najbolj potrebnim in zavrženim, primerne možnosti.«

Vrhovni svetovalec za mladinsko pastoralo, Miguel Angel García Morcuende, navaja tri glavne cilje kongresa:

– razmislek o usmeritvah Cerkve in Družbe ter različnih družbenih dejavnikov v zvezi s salezijansko mladinsko pastoralo, ki poteka v okviru ustanov in socialnih služb v različnih inšpektorijah;

– opredeliti skupne vidike, ki zagotavljajo karizmatično enotnost teh ustanov in služb v okviru salezijanskega vzgojno-pastoralnega načrta (VPN);

– oblikovati pokrajinske dogovore, ki bi omogočili prepoznavnost vpliva ustanov in služb v Družbi ter v različnih cerkvenih in civilnih okoljih.

Na metodološki ravni bodo udeleženci kongresa vsak dan sodelovali na naslednjih področjih:

– HORIZONT: s svetovno znanimi govorniki bodo razširjali salezijansko vizijo in iskali navdihe;

– POGLED: z mini tečaji strokovnjakov bodo analizirali in krepili ponujene predloge;

– ZEMLJA: s prispevki vzgojiteljev bodo ustvarjali ideje in dobre prakse;

– SANJE: spoznavali bodo ozračje don Boskovega socialnega Turina;

– KORENINE: na ravni celin bodo potekale delavnice.

Kongresa se bosta iz slovenske salezijanske inšpektorije udeležila delegat za mladinsko pastoralo Jure Babnik in vodja Skale Boštjan Jamnik.

Morda vas zanima tudi