V korak z mladimi.

Misijoni »ad gentes«

Verjetno ste že zasledili izraz misijoni ali poslanstvo »ad gentes«. Kaj izraz v resnici pomeni? Ne gre le za misijonsko prostovoljstvo, misijonske izkušnje ali zbiranje sredstev za misijonske dejavnosti. Latinska beseda »missio« pomeni dejanje pošiljanja, »ad gentes« pa nakazuje premik k ljudem, zlasti k tistim, ki ne poznajo Jezusa Kristusa ali so, potem ko so ga že spoznali, zapustili krščansko vero. Zato je poslanstvo ad gentes »oznanjevanje evangelija in vzpostavitev Cerkve med ljudmi ali skupinami, ki še ne verujejo v Kristusa« (AG, 6).

Danes so misijoni »ad gentes« povsod, kjer je treba oznanjati evangelij, tako v Afriki kot v Evropi, v džungli ali v mestnih središčih. Prav tako je potrebna »nova zavest, da je misijonska dejavnost stvar, ki zadeva vse kristjane, vse škofije in župnije, cerkvene ustanove in združenja« (RM 2).

Apostolska dela vsebujejo nekaj pomembnih elementov poslanstva ad gentes, ki nam služijo kot vodilo:

  • Savlovo srečanje z Jezusom Kristusom na poti v Damask je vodilo do globokega spreobrnjenja. Kristus je izhodišče in nujni cilj poslanstva ad gentes: po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu.
  • Sv. Pavel v govoru na Areopagu v Atenah citira nekatere grške filozofe in pesnike, da bi predstavil koncepte, kot sta vstajenje mrtvih in odrešenje. Prvo oznanilo je namreč tesno povezano s poslanstvom ad gentes in predstavlja njegov temelj.
  • Pričevanje za Kristusa je bila osrednja dejavnost prve krščanske skupnosti. Poslanstvo ad gentes nujno spremlja dejanja pristne krščanske dobrote in dejavno iskanje sredstev za osvoboditev ubogih in odrinjenih od vsega, kar jih veže in oddaljuje od Boga.
  • Filipovo delovanje je vodil Sveti Duh (Apd 8,26.29.39). Sveti Duh je tisti, ki usmerja, navdihuje in pospešuje misijone ad gentes. Dejansko je Sveti Duh glavni spodbujevalec poslanstva (RM 21).
  • Binkošti so nastopile kot odgovor molitve v »zgornji sobi«. Z molitvijo so se zgodili čudeži in ozdravitve. V molitvi namreč najdemo motivacijo, moč, modrost in ljubezen, da se posvetimo poslanstvu ad gentes.

Alfred Maravilla, SDB, vrhovni svetovalec za misijone

Morda vas zanima tudi