V korak z mladimi.

Savio kamp

Savio kamp je namenjen fantom ministrantom od zaključenega 3. razreda do zaključenega 1. letnika SŠ. Prijavijo se lahko posamezniki ali manjše ministrantske skupine.

Savio kamp 2020

3.-7. avgust 2020 – Pohorje
9.-13. avgust 2020 – Italija (kraji sv. Dominika Savia, Turin, Gardaland)