V korak z mladimi.

Slovenski glas na sinodi salezijanske mladine

Ob dvestoletnici don Boskovih sanj pri devetih letih (1824–2024) je Sektor mladinske pastorale salezijanske družbe sklical mlade z vsega salezijanskega sveta na srečanje, ki bo potekalo od 11. do 16. avgusta 2024 v Valdoccu in na Colle Don Bosco. Ne gre le za srečanje mladih: gre za proces, ki se je že pred časom začel v salezijanskih inšpektorijah, v katerih so bili mladi povabljeni, da hodijo skupaj, poslušajo, govorijo in molijo z namenom, da skupaj razločijo svojo prihodnost in prihodnost Cerkve. Gre za poslušanje drug drugega, učenje drug od drugega in projiciranje evangelija na razmere, ki jih odkrivajo v svojem življenju.

Metodologija salezijanske mladinske sinode je v celoti zasnovana tako, da daje vrednost pobudi mladih, ne odraslim vzgojiteljem. »Želimo, da bi bili dejavni pobudniki družbene preobrazbe in priče Jezusovega in Očetovega usmiljenja,« je pojasnil Miguel Angel García Morcuende, vrhovni svetovalec salezijanske mladinske pastorale.

Papež Frančišek pravi: »Čeprav ni vedno lahko pritegniti mladih, rastemo na tem področju v dveh vidikih: v zavedanju, da mlade evangelizira celotna skupnost ter da morajo mladi nujno imeti večjo vodilno vlogo pri pastoralnih spodbudah« (Kristus živi, 202).

»Salezijanci in hčere Marije Pomočnice smo poklicani, da hodimo z mladimi, da skupaj rastemo v zvestobi življenjskemu predlogu, ki ga postavlja evangelij« – nadaljuje García Morcuende. »Mladi bolj kot teorije ali znanje iščejo življenjske izkušnje in delovanje. Na sinodi jim je treba dati priložnost, da se v veri zavežejo konkretnim pobudam služenja drugim, zlasti najšibkejšim. Le oni sami lahko ponudijo živo pričevanje o pomenu, ki ga ima evangelij za občutljivost, skrbi in težave današnjih mladih.«

Za boljšo organizacijo dejavnosti sinode ter postopkov različnih skupščin je bila ustanovljena osrednja skupina, tajništvo sinode, ki jo sestavlja 14 mladih.

Na sinodi salezijanske mladine sodeluje 373 oseb. 293 je mladih (vključno s člani tajništva), ki imajo volilno pravico v skupščini.

Drugi udeleženci sinode brez pravice glasovanja so: vrhovni predstojnik, kardinal Ángel Fernández Artime; 41 salezijancev (predstavniki pokrajin, odgovorni za vsebine in predstave, logistiko, družbeno komunikacijo, prevajalci in organizacijsko osebje); 18 hčera Marije Pomočnice; 15 glasbenikov in 5 laičnih tehničnih delavcev.

V razvoju sinodalne razprave se bodo vzpostavili manjši krožki na jezikovni podlagi. Vsak mladostnik bo sodeloval v krožku glede na jezik, ki ga najbolje zna (španščina, portugalščina, francoščina, angleščina, italijanščina) in vsak posamezni krožek bo obravnaval celoten delovni dokument, razdeljen na tri dele.

Namen manjših krožkov je dati mladim možnost, da izrazijo svoja mnenja in jih primerjajo, da se na koncu izlušči jedro, katera mnenja so soglasna in katera drugačna. V vsaki skupini bo moderator vodil razpravo, poročevalec pa bo povzel izražena mnenja.

Morda vas zanima tudi