V korak z mladimi.

Novi delegat za mladinsko pastoralo se predstavi

V dikasteriju za mladinsko pastoralo je že deloval šest let, zdaj so ga izbrali, da prevzame njegovo vodenje: 52-letni španski salezijanec Miguel Angel García Morcuende je od marca novi vrhovni svetovalec na področju, ki je temeljno za salezijansko družbo in usmerja delo z in za vse mlade sveta.

Kako ste postali salezijanec?

Vedno sem čutil globoko željo po Bogu, da bi svoje življenje daroval za druge. Boga ne moremo videti, lahko pa ga poslušamo. Po osebnem spremljanju in skupnostih, v katerih sem bil, po molitvi in apostolskem življenju med mladimi sem postopoma zaslišal ta miren notranji glas. Po Božji milosti se je v meni utrjevalo prepričanje, da te globoke notranje želje resnično prihajajo od Boga. Postopoma je nemogoče postalo mogoče in vedno znova sem se čudil, kako Bog »premika gore« v življenju ljudi, ki jih kliče. Enako je bilo z menoj. Jezus se nikdar ne utrudi klicati. Klic je zanj ena od oblik glagola ljubiti.

Bili ste izvoljeni, čeprav niste bili na 28. vrhovnem zboru. Kako ste sprejeli novico o izvolitvi? Kakšni so sicer bili vaši načrti?

Opravljal sem službo ravnatelja v ustanovi v Santanderju, na severu Španije. Zato nisem od blizu spremljal delo 28. vrhovnega zbora. Tiste dni smo se v Španiji pripravljali na popolno ustavitev družbenega življenja in s tem na zaprtje vseh šol. Dan po izvolitvi smo morali vse pripraviti na pouk online. V tem obdobju pandemije sem imel kot ravnatelj šole veliko izzivov, zato je bila izvolitev veliko presenečenje. Čeprav nova služba od mene osebno zahteva veliko energije, se Gospodu zahvaljujem za njegov klic k delu za mlade, kjerkoli On želi. Eden od evangeljskih odlomkov, ki me zelo nagovarja, je prilika o talentih. Verjamem, da me Bog nagovarja, naj odkrivam, da je vse, kar sem, namenjeno služenju drugim. Vsi smo poklicani, da svetimo, a ne zaslepimo. Zato to službo sprejemam z veliko ponižnostjo.

Kaj ste laho v prvih tednih, ki so ga zaznamovale omejitve zaradi covida-19, lahko videli, spoznali in se naučili v novi službi? Kaj pričakujete v prihodnosti?

Zadal sem si štiri cilje: pozoren premislek in razširjanje vzgojno-pastoralnih predlogov dikasterija; komunikacija in spremljanje inšpektorij; resnost v vsem, kar počnemo v usposobljeni ekipi; osebna zavzetost v poslanstvu.

Kako vidite mladinsko pastoralo Družbe čez šest let?

Prihodnost salezijanske mladinske pastorale vidim v povezovanju: poklicna razsežnost (kot povezovalno načelo pastorale); odločitev za najbolj uboge mlade na vseh področjih salezijanskega poslanstva; soodgovornost salezijancev in laikov v skupnem poslanstvu; učinkovita in naklonjena navzočnost med mladimi; premislek in izvedba vzgojnih in evangelizacijskih procesov v različnih kontekstih; sinergija med mladinsko pastoralo in družino v vzgojnem modelu salezijanske pastorale.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi