V korak z mladimi.

O svobodi in spontanosti

Drugo srečanje z Bogom

Živimo v svetu svobode, a v družbi nadzora. Imamo vso svobodo, a smo ujeti. To izhodišče si je izbral Klemen Balažič na drugem srečanju z Bogom, na katerem so mladi ponovno napolnili dvorano Gradu Rakovnik.

V prvem delu kateheze za študnete in mlade se je ustavil ob svobodi. Glavno sporočilo evangelijev je svoboda. Izpostavil je dva evangeljska lika: Juda in Jezusa. Prvi je svojo svobodo zapravil zaradi pogrezanja v obup, drugi jo je živel tudi v trpljenju in na križu. Prvi je prevzel vlogo žrtve, drugi se je odločil za to pot, po kateri je nastala Cerkev.

Zato je vloga Cerkve danes kljub stranpotem in zamegljenemu pogledu nanjo, da spremlja ljudi v svobodo. Jezusova cerkev je namreč zibelka svobode. Po primerih osebnih zgodb posameznikov je Klemen mladim, ki so mu pozorno sledili, skušal razložiti, kako se resnica, ki osvobaja, ne more bati, da ne bi imela prav. To naj bi bila tudi drža Cerkve in vseh nas kristjanov, ki iščemo svobodo v Bogu.

Drugi del se je nadaljeval v osebnem poglabljanju in iskanju svobode. Vprašanje se postavlja, kakšno predstavo imamo o Bogu. Iz tega izhaja tudi naša odločitev za svobodo. Ne moremo se odločati za svobodo, če v sebi nosimo podobo Boga učitelja, maščevalca ali zakonodajalca. Šele prijateljski odnos z Njim nam prinaša svobodo, v kateri lahko sprejemamo tudi opozorila in zapovedi.

Ob teh in mnogih drugih mislih so mladi v tišini nadaljevali svoje razmišljanje ob izpostavljenem Najsvetejšem, mnogi pa svoje misli poglobili tudi v pogovorih z duhovniki. Večer so mladi zaključili še s skupnim druženjem.

Morda vas zanima tudi