V korak z mladimi.

»Oblikovanje jutrišnjega dne«: usposabljanje za salezijansko komunikacijsko strokovnost

V svetu informacij in komunikacij, ki so v stalnem in progresivnem razvoju, je poklicno posodabljanje dolžnost vsakega strokovnjaka. To velja tudi v salezijanski družini. O tem bo tekla beseda na konferenci »Shaping Tomorrow 2024«, ki bo potekala od 1. do 7. avgusta 2024 na Salezijanski papeški univerzi v Rimu. V procesu priprav predstavljamo temo usposabljanja komunikacijskih strokovnjakov.

Usposabljanje v medijih se nanaša na izboljšanje standardov, veščin in etike zaposlenih ter razvoj tehnologije. Razvoj strokovnih veščin je pomemben proces za izboljšanje kakovosti dela. Brez naštetega lahko medijsko delo postane poskus odpiranja novih vrat s starimi ključi. »Shaping Tomorrow« je namenjen izobraževanju komunikacijskih strokovnjakov v salezijanski družini.

Usposabljanje medijskih strokovnjakov, predanih Cerkvi, bodisi duhovnikov, posvečenih oseb ali laikov, postaja pereča potreba. Primer priporočil najdemo že v Dokumentu iz Aparecide leta 2007. Škofje, navzoči na peti generalni konferenci škofov Latinske Amerike in Karibov, so se zavezali k usposabljanju in spremljanju vernikov pri izvajanju dejavnosti s sredstvi družbenega komuniciranja (Aparecida, 2007, št. 486):

– poznavanje in cenitev nove kulture komunikacije;

– pospeševanje strokovnega usposabljanja v kulturi sporazumevanja med pastoralnimi delavci in [drugimi] verniki;

– usposabljanje kompetentnih medijskih strokovnjakov, zasidranih v človeških in krščanskih vrednotah, ki evangeljsko preobražajo družbo, s posebnim poudarkom na lastnikih medijev, producentih, direktorjih, programskih vodjah, novinarjih in govorcih;

– podpiranje in optimiziranje pri ustvarjanju lastnih sredstev družbenega obveščanja, tako na televiziji in radiu, spletnih straneh in v tisku;

– navzočnost v množičnih medijih, tisku, radiu in televiziji, kinu, spletnih straneh, forumih in drugod, da bo v njih navzoča Kristusova skrivnost.

»Oblikovanje jutrišnjega dne« sredi digitalne revolucije zahteva usposabljanje medijskih strokovnjakov. Sprememba digitalne kulture je področje, kjer igra tehnologija ključno vlogo v vseh vidikih družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja. Poleg tega so spremembe v umetnosti, izobraževanju in zabavi pogosto posledica digitalne revolucije. Razvoj umetne inteligence bo verjetno vplival na kulturo kot dolgotrajen močan dež, zato je kongres o družbeni komunikaciji odgovor na nujno potrebo po strokovnjakih za tehnološke in etične vidike umetne inteligence.

Digitalna revolucija spreminja tudi komunikacijsko paradigmo in jezik evangelizacije. Nedvomno obstaja potreba po novih oblikah komuniciranja in razumevanju vse večje vloge strokovnih vsebin. Kongres želi usposabljati na področju medijske komunikacije v Cerkvi na naslednjih področjih: kakovost sporočil, medijska usposobljenost ustvarjalcev, tehnologija, profesionalizacija vsebin, vzgoja in usposabljanje, skrb za vire, pristojnosti, čustvena zrelost odgovornih za komunikacijo, predanost duhovnemu razločevanju v kontekstu vere, upravljanje s človeškimi viri in delovna etika.

ANS

Morda vas zanima tudi