V korak z mladimi.

Od 4. maja spet k maši. Toda kako?

Od ponedeljka, 4. maja 2020, je po odločitvi slovenskih škofov znova mogoče obhajaje svete maše z verniki in prejemanje nekaterih drugih zakramentov. V nadaljevanju podajamo skrajšano obliko s temeljnimi določili.

Sveta maša:

 • Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim je priporočeno spremljaje sv. maše preko prenosov. Zato iz rakovniške cerkve še vedno ohranjamo prenose, kakor smo jih imeli do sedaj.
 • V cerkvi vsak nosi zaščitno masko oz. primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
 • Pri vhodu v cerkev si razkužimo roke.
 • V cerkvi in v klopeh ohranjamo varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • V cerkvi je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje.
 • Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika, ki vodi sv. mašo.
 • Na pevskem koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo zaradi možnosti okužbe ni mogoče.
 • Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
 • Sveto obhajilo brez izjeme prejemamo na roko. Preden se obhajamo, si s prosto roko odmaknemo masko. Po zaužitju svete hostije si masko zopet namestimo. V vrsti za obhajilo ohranjamo 1,5 metra varnostne razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila ima pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si razkuži roke.
 • Ko prihajamo v cerkev in odhajamo iz nje, upoštevamo varnostno razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše se k vratom pomikajo najprej tisti, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.
 • Po vsaki sveti maši se cerkev prezrači.
 • V kropilnikih pri vhodu v cerkev ni blagoslovljene vode. Pri vstopu v cerkev se pokrižamo in pokleknemo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
 • Škofje do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje

Spovedovanje se obhaja na prostem oz. v večjih prostorih, ki jih redno prezračujemo. Spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.

Krščevanje se opravi ob navzočnosti najožjih sorodnikov (max. 15 oseb).

Prvo sveto obhajilo: Po presoji duhovnika in po posvetu s starši pripravljenih otrok je mogoče podeliti prvo sveto obhajilo v skupinah z največ 5 prvoobhajanci. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas.

Sveta birma: Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preložena na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta.

Sveti zakon se podeljuje ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb.

Bolniško maziljenje se podeljuje ob ustrezni zaščiti duhovnika in bolnika.

Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.

Verouk do preklica ne bo potekal. Kateheti prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo z otroki.

Molitev v cerkvi izven sv. maše je možna za zdrave vernike ob upoštevanju varnostne razdalje, z zaščitnimi maskami in razkuževanjem ob vhodu.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo škofje sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših skupnosti.

Podrobnejša navodila si lahko preberete na spletni strani katoliska-cerkev.si

Morda vas zanima tudi